D1 Article in a trade journal
Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä (2020)


Kukkonen, H., Jussila, A., & Rantanen, J. (2020). Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä. TAMKjournal, 25.06.2020. http://tamkjournal.tamk.fi/ohjauksen-ammattilaisesta-noviisiksi/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kukkonen, Harri; Jussila, Ari; Rantanen, Johanna

Journal or series: TAMKjournal

eISSN: 2342-9879

Publication year: 2020

Volume: 25.06.2020

Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://tamkjournal.tamk.fi/ohjauksen-ammattilaisesta-noviisiksi/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71084


Abstract

Ammatillisen toisen asteen koulutusuudistuksen myötä oppilaitosten eri ammattiryhmien työhön on kehitetty uusia, ennen koettelemattomia ratkaisuja. Tässä artikkelissa tarkastellaan ammatillisten opinto-ohjaajien käsityksiä opinto-ohjauksen ja ohjauksen kehittämisen haasteista uudistuksen jälkeen. Tehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä aiemmin selkeästi opinto-ohjaajan vastuu- ja pätevyysalueella olleita toimintoja on siirtynyt heiltä pois. Heidän mahdollisuutensa toimia yhdyshenkilöinä ohjauksen kysymyksissä ovat heikentyneet. Kun aiemmin kehitellyt yhteiset käytännöt eivät enää uudessa tilanteessa ole päteviä, opinto-ohjaajat joutuvat etsimään mahdollisuuksia olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa omaan pätevyysalueeseensa kuuluvaa toimintaa, ohjausta. He ovat myös joutuneet pohtimaan oman työnsä merkitystä ja arvoa.


Keywords: educational counselling; study counsellors; vocational education and training; school reform; job description; work communities


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-17-06 at 11:47