D6 Edited professional work
Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2020 (2020)


Sjögren, T., & Vuoskoski, P. (Eds.). (2020). Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2020. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8209-6


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsSjögren, Tuulikki; Vuoskoski, Pirjo

eISBN978-951-39-8209-6

Publication year2020

Number of pages in the book224

PublisherJyväskylän yliopisto

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8209-6

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel


Abstract

Tämä Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja on syntynyt lukuvuoden 2019-20 Jyväskylän yliopiston terveystieteiden opettajankoulutuksen opiskelijoiden ”Opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimukselliset tulkinnat” -opintokokonaisuuden töistä. Tänä vuonna merkityksillesi teemoiksi tulivat Terveys- ja kuntoutusalan opettajien teknologiaosaaminen (Teema 1), Opiskelijan reflektiotaidon kehittyminen (Teema 2) ja Pedagogisten/andragogisten opintokokonaisuuksien kehittäminen (Teema 3). Opettajan teknologinen osaaminen on yhä ajankohtaisempaa. 2019-20 vuosikurssin opettajaopiskelijat jäävät historiaan, sillä osa kevään opetuksesta toteutettiin COVID-19 pandemian vuoksi etäopetuksena teknologiaa hyödyntäen. Teknologiaosaaminen haastaakin opettajien ja opiskelijoiden osaamista myös tulevaisuudessa. Tähän ajankohtaiseen aiheeseen perehdytään sekä opettajan että opiskelijan työvälineenä luvussa yksi. Reflektiotaidot ovat keskeinen osa asiantuntijuutta ja ammatillista kasvua sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilla. Korkeakoulujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuottaa reflektiivisiä asiantuntijoita eli kehittää ja syventää opiskelijoiden reflektiotaitoja opintojen edetessä kohti kriittistä asiantuntijuutta ja reflektiota. Tähän tärkeään aiheeseen perehdytään luvussa kaksi fysioterapeuttiopiskelijoiden, mutta myös terveystieteiden opettajaopiskelijoiden oman kehittymisen kautta. Opettajan näyttöön perustuvaa osaamista voidaan kuvata opettajan osaamiseksi, jonka avulla hän voi jatkuvasti seurata, tuottaa, käyttää ja arvioida tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa itsensä, oman alansa ja yhteistyöverkostojen osaamisen tai toiminnan kehittämiseksi. Tähän näyttöön perustuvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan perehdytään erilaisten opintokokonaisuuksien ja opetuksen kehittämisen teemojen avulla luvussa kolme. Terveystieteiden opettajat toimivat laajasti erilaisissa ympäristöissä ja koulutuksen eri asteilla. Toivomme, että andragoginen teoreettinen osaaminen yhdessä oman alan ydinosaamisen kanssa edesauttavat teitä vastavalmistuneet terveystieteiden opettajat työurallanne.


Keywordsandragogyteacher researcherhealth sciencesteacher trainingteachersreflection (cognitive processes)learninginteractionuniversities of applied scienceshigher education (teaching)teachings skillsonline pedagogy

Free keywordsandragoginen käsikirja; tutkiva ja kehittävä opettajuus; terveystieteiden opettajien osaaminen; tulevaisuuden terveystieteiden opettajaosaaminen; opiskelijoiden jaksaminen; erityinen tuki


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2020


Last updated on 2024-03-04 at 20:56