D2 Article in a professional book
Luetun ymmärtäminen ja strategiat (2020)


Aro, T., & Torppa, M. (2020). Luetun ymmärtäminen ja strategiat. In S. Tuovila, L. Kairaluoma, & V. Majonen (Eds.), Luku- ja kirjoitustaidon pedagogikkaa yläkouluun (pp. 19-31). Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aro, Tuija; Torppa, Minna

Parent publication: Luku- ja kirjoitustaidon pedagogikkaa yläkouluun

Parent publication editors: Tuovila, Seija; Kairaluoma, Leila; Majonen, Virva

ISBN: 978-952-337-205-4

eISBN: 978-952-337-206-1

Publication year: 2020

Pages range: 19-31

Number of pages in the book: 170

Publisher: Lapin yliopisto

Place of Publication: Rovaniemi

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71267


Abstract

Tekstin ymmärtäminen on yksi vaativimmista toiminnoista, johon ihmismieli kykenee. Se on monitasoinen ja -vaiheinen prosessi, jossa tarvitaan useita taitoja ja tietoja: sujuvaa lukutaitoa, kielellisiä taitoja ja tietoja, taustatietoa, päättelykykyä, toiminnanohjausta sekä mielenpainamiseen ja mielestä hakemiseen liittyviä muistiprosesseja. Myös lukemisen konteksti ja tavoitteet on otettava huomioon, kun pohditaan luetun ymmärtämisen osataitoja. Lukeminen huviksi tai tiedon etsimiseksi eroavat tavoitteeltaan ja kognitiivisilta vaatimuksilta toisistaan. Myös lukijan kiinnostus ja motiivi lukemiselle tai käsitys itsestä hyvänä tai heikkona lukijana vaikuttavat ymmärtämisprosessiin ja lukijan mielessä syntyviin merkityksiin.

Seuraavassa tarkastelemme luetun ymmärtämistä erityisesti lukijan taitojen ja motivaation näkökulmasta. Tieto luetun ymmärtämisessä tarvittavista taidoista on tärkeää, koska se ohjaa luetun ymmärtämisen opetusta ja tuen suunnittelua silloin, kun luetun ymmärtämisessä on vaikeuksia. Luetun ymmärtämisen vaikeudet johtuvat vain harvoin yksittäisestä tekijästä ja ne voivat johtua moninaisista tekijöistä eri ihmisillä, minkä vuoksi on tärkeää tuntea laajasti ymmärtämisen osaprosessit ja taidot. Vaikka keskitymme erityisesti lukijan taitoihin, on hyvä muistaa, että luetun ymmärtäminen tapahtuu aina lukijan, tekstin ja kontekstin välisessä vuorovaikutuksessa


Keywords: text comprehension; reading comprehension; literacy; motivation (mental objects)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2021-07-07 at 21:32