G5 Artikkeliväitöskirja
Operatiivinen vainoharha normaalitieteen aikakaudella : Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin kokeellinen poetiikka (2020)


Piippo, Laura (2020). Operatiivinen vainoharha normaalitieteen aikakaudella : Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin kokeellinen poetiikka. JYU dissertations, 263. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71347


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Piippo, Laura

eISBN: 978-951-39-8251-5

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 263

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71347

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla


Tiivistelmä

Tämän artikkelimuotoisen kirjallisuustieteen väitöskirjan aiheena on Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin (2012) poetiikka ja sen kokeellisuus. Tutkimukseni tarkoitus on romaanin poetiikan kuvaaminen ja kontekstualisointi. Määrittelen poetiikan kaunokirjalliselle teokselle luonteenomaisiksi, sitä jäsentäviksi ja sen taustalla vaikuttaviksi luoviksi tekniikoiksi, konventioiksi ja periaatteiksi sekä näiden tutkimukseksi. Kokeellinen kirjallisuus pyrkii määritelmällisesti laajentamaan kirjallisuuden rajoja ja korostetusti tutkimaan omaa kirjallisuudellisuuttaan. Kysyn, millaista Neuromaanin poetiikka on, millaisista aineksista se rakentuu ja miten se toimii. Tutkimusaineistooni kuuluu ensisijaisesti Neuromaani-romaani sekä sen erikseen julkaistut lisälehdet. Lisäksi aineistoon kuuluvat teoksesta kirjoitetut päivä- ja aikakauslehtikritiikit. Oheismateriaalina toimii myös romaaniin pohjaava tanssitaideteos. Tutkimukseni keskeinen viitekehys on niin sanottu ranskalainen teoria ja siitä innoittunut uusmaterialistinen ajattelu. Tarkastelen teosta sommittumia tuottavana kirjakoneena, joka operoi aktuaalisen, virtuaalisen, affektien ja toiston kautta. Tähän kehykseen sovitan myös soveltuvilta osin klassiseen narratologiaan pohjaavaa transtekstuaalisuuden systematisointia sekä siitä eri tavoin ponnistavaa kertomuksentutkimusta. Metodini on käsitteellisesti ja teoreettisesti kontekstualisoiva lähiluku. Työ koostuu viidestä artikkelista ja johdantoluvusta. Perehdyn artikkeleissa Neuromaanin eksessiivisyyteen, materiaalisuuteen, skitsofreeniseen kieleen, kollaasimaisuuteen ja teoksen suhteutumiseen semiokapitalismiin. Esitän, että nämä kaikki ovat olennaisia tämän totunnaisia lukutapoja vastustavan teoksen käsittelyssä. Nimitän Neuromaania eksessiromaaniksi, sillä sen affektiivinen suhde lukijaan ja muuhun tekstinulkoiseen muodostuu poetiikan ylitsevuotavuuden ja ylenmääräisyyden kautta. Osoitan, miten erilaiset transtekstuaaliset suhteet aktualisoituvat luennassa nimenomaan affektiivisina suhteina. Neuromaanin poetiikka on kokeellista siten, että se uudistaa kirjallista ilmaisua toistamalla, kierrättämällä ja yhdistämällä persoonallisesti erilaisia ilmaisutapoja, avaamalla tekstin sisäistä eksessiä kohti sen ulkopuolta sekä haastamalla lukijaa etsimään ja uudelleenarvioimaan suhdettaan teoksen sommittumaan.


YSO-asiasanat: poetiikka; kokeellinen kirjallisuus; toisto; postmodernismi; skitsofrenia

Vapaat asiasanat: Yli-Juonikas, Jaakko; Neuromaani; sommittuma; uusmaterialismi; aktuaalinen; virtuaalinen; affekti; kollaasi; transtekstuaalisuus; post-postmodernismi; semiokapitalismi; eksessi; eksessiromaani


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2021-29-04 klo 11:52