E1 Popularised article, newspaper article
Monikerroksista toimijuutta ja monitasoista vaikutusta : Euroopan unioni ja suomalainen korkeakoulupolitiikka (2020)


Ala-Vähälä, T., Juusola, H., Moisio, J., & Saarinen, T. Monikerroksista toimijuutta ja monitasoista vaikutusta : Euroopan unioni ja suomalainen korkeakoulupolitiikka. In K. Elo (Ed.), Suomi 25 vuotta EU:ssa : Millainen on ollut Suomen EU-jäsenyyden ensimmäinen neljännesvuosisata? (pp. 56-62). Eduskuntatutkimuksen keskus. Turun yliopisto. https://issuu.com/turun_yliopisto/docs/suomi-25-vuotta-eussa


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ala-Vähälä, Timo; Juusola, Henna; Moisio, Johanna; Saarinen, Taina

Parent publication: Suomi 25 vuotta EU:ssa : Millainen on ollut Suomen EU-jäsenyyden ensimmäinen neljännesvuosisata?

Parent publication editors: Elo, Kimmo

eISBN: 978-951-29-8164-9

Publication year: 2020

Pages range: 56-62

Number of pages in the book: 71

Publisher: Eduskuntatutkimuksen keskus. Turun yliopisto

Place of Publication: Turku

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://issuu.com/turun_yliopisto/docs/suomi-25-vuotta-eussa

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71681


Abstract

Koulutuspolitiikka ei subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti kuulu Euroopan unionissa EU:n vaan jäsenmaiden toimivaltaan. Euroopan unionilla on kuitenkin niin sanottua pehmeää sääntelyvaltaa, joka toteutuu yhteistyön ja verkostoitumisen eli informaatio-ohjauksen tai pehmeän ohjailun kautta. Unioni onkin viime vuosikymmeninä kasvattanut rooliaan koulutuspolitiikassa, suoraan esimerkiksi erilaisten liikkuvuusohjelmien avulla, ja epäsuoraan muun muassa Bolognan prosessissa, jonka kautta Euroopan unioni on voinut välillisesti vaikuttaa eurooppalaiseen korkeakoulupolitiikkaan yli oman alueensa rajojen. Euroopan unionin vaikutus eurooppalaiseen koulutuspolitiikkaan ei siis rajaudu vain sen omiin jäseniin. Tarkastelemme tässä artikkelissa tätä EU:n joskus ristiriitaiseltakin näyttävää roolia ja vaikutustapoja yhtäällä eurooppalaisessa, toisaalta suomalaisessa koulutuspolitiikassa erityisesti korkeakoulupolitiikan, korkeakoulujen arvioinnin, ja kansainvälisten liikkuvuusohjelmien ja yhteistutkintojen näkökulmasta.


Keywords: education policy; higher education policy; EU policy; international cooperation; international mobility


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2021-17-09 at 16:46