D1 Article in a trade journal
Oppimisvaikeudet ja psyykkinen hyvinvointi (2020)


Aro, Tuija; Eloranta, Anna-Kaija, Parhiala, Pauliina; Torppa, Minna (2020). Oppimisvaikeudet ja psyykkinen hyvinvointi. Kielikukko, 40 (3), 2-6.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aro, Tuija; Eloranta, Anna-Kaija, Parhiala, Pauliina; Torppa, Minna

Journal or series: Kielikukko

ISSN: 0780-0940

Publication year: 2020

Volume: 40

Issue number: 3

Pages range: 2-6

Publisher: Finra ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available

Additional information: Kielikukko julkaistaan verkossa noin vuoden viiveellä paperilehden ilmestymisestä.


Abstract

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan lapsen saamaan opetukseen nähden suuria vaikeuksia oppia peruskoulutaitoja eli lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa. Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta, mutta se voi esiintyä usealla alueella samanaikaisesti. Vaikeudet voivat myös ilmetä eri tavoin eri ikävaiheissa. Oppimisvaikeudet ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka usein jatkuvat ainakin jossain muodossa myös aikuisuuteen. Suomalaisissa tutkimuksissa on tutkittu lähinnä lukivaikeuden jatkuvuutta ja havaittu lapsuuden lukivaikeuden olevan varsin pysyvää nuoruuteen (Perälä, Eklund, & Torppa 2018; Eklund, van Bergen, & Lyytinen 2015) ja aikuisuuteen (Eloranta, Närhi, Eklund, Ahonen & Aro 2019a). Suomalaisista aikuisista, joilla oli lapsena ollut lukivaikeus, 40 prosentilla lukunopeus jäi aikuisenakin lukivaikeuden rajaksi asetettua suoriutumista heikommaksi (Eloranta ym. 2019a). Lisäksi on huomattava, että heistä monella lukemisen sujuvuudessa oli aikuisenakin lievempiä lukemisen ongelmia, vaikka lukivaikeutta ei voitu tunnistaa.


Keywords: learning difficulties; literacy; ability to write; reading disorders; mental well-being; school-age children; young people; adults


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes


Last updated on 2020-21-09 at 11:12