A3 Book section, Chapters in research books
Lihavien ihmisten liikunta ja sen esteet (2020)


Harjunen, H. (2020). Lihavien ihmisten liikunta ja sen esteet. In J. Kokkonen, & K. Kauravaara (Eds.), Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa (pp. 50-67). Liikuntatieteellinen seura. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, 175. https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/julkaisut/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa-artikkelikokoelma.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Harjunen, Hannele

Parent publication: Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa

Parent publication editors: Kokkonen, Jouko; Kauravaara, Kati

ISBN: 978-952-5762-15-0

Journal or series: Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja

ISSN: 0356-746X

Publication year: 2020

Number in series: 175

Pages range: 50-67

Number of pages in the book: 251

Publisher: Liikuntatieteellinen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/julkaisut/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa-artikkelikokoelma.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72033


Abstract

Liikuntaa suositellaan lihaville rutiininomaisesti painonhallinnan välineeksi, mutta sen kulttuurisia ja sosiaalisia esteitä ei usein huomioida. Lihavilla liikkujilla on ensinnäkin usein kokemusta häirinnästä, pilkasta ja muusta huonosta ja epäasiallisesta kohtelusta liikuntaa harrastaessaan. Tämä saa monet välttelemään erityisesti sellaisia liikunnan muotoja, joka tapahtuu julkisella paikalla tai vaatii vartalon paljastavaa pukeutumista. Toiset liikkujat, mutta myös liikunnan ammattilaiset kohtelevat lihavia liikkujia epäkunnioittavasti ja ilmaisevat eri tavoin sanallisesti ja sanattomasti heidän olevan väärässä paikassa. Kun liikuntaharrastus yhdistetään lihavien liikkujien kohdalla vain painonpudotukseen, ei esimerkiksi kunnonkohotukseen tai liikkumisen nautintoon, niin ylläpidetään käsitystä liikunnan ruumiillisista normeista ja kuulumisesta vain vartaloiltaan normatiivisille ihmisille. Esimerkiksi näillä keinoin liikunnasta rakennetaan eksklusiivista tilaa niille, jotka ovat jo valmiiksi atleettisia tai vartaloltaan normin mukaisia. Artikkelin fokus on suomalaisten naisten omakohtaisissa kokemuksissa lihavuuteen ja painoon liittyvistä kokemuksista liikkujina. Olen kiinnostunut liikuntaan liittyvistä syrjinnän ja ulossulkemisen kokemuksista koulun liikuntatunneilla tai liikuntapaikoissa. Minua kiinnostaa myös mitä ihmiset kertovat liikkumisesta: miltä liikkuminen tuntuu ja millaisia tunteita siihen liittyy tai miten he haluaisivat liikkua. Artikkeli perustuu empiiriseen aineistoon, joka kerättiin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa vuonna 2015. Yhteensä noin 18 000 ihmistä – 14 000 naista ja 4 000 miestä – vastasi anonyymisti verkkokyselyyn painoon ja lihavuuteen liittyvästä syrjinnästä ja syrjintäkokemuksista. Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja yhdestä avoimesta kysymyksestä painoon liittyvästä syrjinnästä. Tässä artikkelissa lähteenä ovat pääasiassa aineiston avovastaukset, joita kaikista informanteista antoi noin 4000. Informantit kertoivat painoon liittyvistä kokemuksistaan laajasti. He kirjoittavat paljon myös liikunnasta, halusta liikkua, liikkumisen välttelemisestä ja siitä, miltä tuntuu liikkuva lihava ruumis.


Keywords: physical training; obesity; social norms; gender; gendering; discrimination; experiences (knowledge)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2021-20-09 at 15:32