A3 Book section, Chapters in research books
Yhteiskunnallista peliä liikuntakentällä : liikuntapoliittiset asiakirjat ja Liikunta & Tiede ­lehti ulkomaalaistaustaisuutta määrittelemässä vuosina 1990–2018 (2020)


Rönkkö, E. (2020). Yhteiskunnallista peliä liikuntakentällä : liikuntapoliittiset asiakirjat ja Liikunta & Tiede ­lehti ulkomaalaistaustaisuutta määrittelemässä vuosina 1990–2018. In J. Kokkonen, & K. Kauravaara (Eds.), Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa (pp. 114-140). Liikuntatieteellinen seura. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, 175. https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/julkaisut/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa-artikkelikokoelma.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rönkkö, Eva

Parent publication: Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa

Parent publication editors: Kokkonen, Jouko; Kauravaara, Kati

ISBN: 978-952-5762-15-0

Journal or series: Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja

ISSN: 0356-746X

Publication year: 2020

Number in series: 175

Pages range: 114-140

Number of pages in the book: 251

Publisher: Liikuntatieteellinen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/julkaisut/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa-artikkelikokoelma.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72051


Abstract

Tarkastelen artikkelissani, millä tavoin valtion liikuntapolitiikassa ja siitä käydyssä keskustelussa määritellään ulkomaalaistaustaista väestöä. Tutkimuksellani vastaan seuraaviin kysymyksiin (1) milloin ja miksi suomalaiseen liikuntapolitiikkaan tuli maahanmuuttoon liittyvä monikulttuurinen ulottuvuus; (2) missä yhteyksissä ulkomaalaistaustaisuudesta liikunnassa on puhuttu. Tutkimuksen aineistona ovat liikuntalait, hallituksen esitykset liikuntalaeiksi, eduskunnan lähetekeskustelujen pöytäkirjat sekä valtiohallinnon strategiat ja ohjausasiakirjat. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden liikuntaa koskevan puheen ymmärtämiseksi tarkastelin Liikunta & Tiede -lehtiä ajanjaksolta 1990–2018. Aineiston asiakirjat ja artikkelit analysoin sisällönanalyysillä. Liikunta & Tiede -lehdessä julkaistuissa ulkomaalaistaustaisuutta käsittelevissä artikkeleissa tutkimusaiheen esilläoloa kuvaavat seuraavat tunnus-piirteet eri aikakausina: rasismin vastustaminen ja suvaitsevaisuus (1990–1999), hiljaisuus (2000–2009) sekä kotouttaminen ja yhdenvertaisuus (2010–2018). Valtion liikuntapoliittisissa strategioissa ja liikuntalaeissa puhuttiin ulkomaalais-taustaisuudesta kolmenlaisissa yhteyksissä: yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, kotouttamiseen sekä terveyden edistämiseen liittyen. Lisäksi kävi ilmi, että kun kyseessä oli ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikunnan edistäminen, toiminnan tavoite oli kotouttaminen. Samalla tarkastelujaksolla valtaväestöä koskevissa liikunnanedistämispyrkimyksissä keskeinen päämäärä oli terveyden edistäminen. Lähestymällä liikunnan edistämisessä eri väestöosia eri tavoitteiden kautta, tuotetaan tahattomasti eriarvoisuutta. Liikuntapolitiikassa maahanmuuttajaluokittelu synnyttää sosiaalisia kategorioita, poikkeavuutta ja toiseutta.


Keywords: policy on physical training; migrants; immigrant background; migrant integration; objectives; otherness

Free keywords: ulkomaalaistaustaisuus; liikunnan yhteiskunnalliset tavoitteet


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-20-09 at 14:54