G5 Artikkeliväitöskirja
Exploring consumer motivations, engagement and customer value in online brand communities : a perspective from tourism, travel and hospitality services (2020)


Ukpabi, Dandison C. (2020). Exploring consumer motivations, engagement and customer value in online brand communities : a perspective from tourism, travel and hospitality services. JYU dissertations, 203. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8109-9


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ukpabi, Dandison C.

eISBN: 978-951-39-8109-9

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 203

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (98 sivua, 62 sivua useina numerointijaksoina, 12 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8109-9

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Digitaaliset teknologiat ovat merkittävästi muuttaneet kuluttajien ostokäyttäytymistä. Viime aikoina erilaiset sosiaalisen median palvelualustat ovat kehittyneet uusilla ominaisuuksilla, joilla tavoitetaan valikoidut kohderyhmät. Turismin kontekstissa nämä sosiaaliset mediat ja matkailusivustot ovat luoneet verkkoyhteisöjä, joissa arvosteluja voidaan jakaa yhteisön jäsenten kesken. Tätä taustaa vasten ei ole epäilystäkään siitä, että nämä yhteisöt vaikuttavat merkittävästi kuluttajien matkailupalveluiden ostokäyttäytymiseen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin korostettu, että verkossa korostuva negatiivinen verkkokäyttäytyminen (esim. arvosteluissa) vaikuttaa kielteisesti kuluttajien kiinnostukseen näitä yhteisöjä kohtaan, minkä vuoksi osa yrityksistä on sulkenut verkkoyhteisöpalvelunsa.
Tämä väitöskirja antaa synteesin aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja tarkastelee erityisesti kuluttajien motivaatioita, sitoutumista ja asiakasarvoa sekä miten ne vaikuttavat jatkuvaan osallistumiseen. Aiheen eri näkökulmien tutkimiseksi kirjoitettiin viisi tutkimusartikkelia (kaksi kirjallisuuskatsausta ja kolme kvantitatiivista tutkimusta).
Väitöskirjan tulokset osoittivat, että erilaiset tekijät vaikuttavat kuluttajien kiinnostuneisuuteen matkailun verkkoyhteisöitä kohtaan. Tutkimus myös osoitti, että, yhdistämällä sosiaalisen läsnäoloteorian asiakasarvon teoriaan verkkoympäristön ulkopuoliset aktiviteetit ovat kriittisiä matkailun verkkoyhteisöissä. Tarkemmin sanottuna, vaikka hedoninen arvo ja sosiaalinen arvo selittivät positiivisesti offline-aktiviteetteja, toiminnalliselle arvolle ei löytynyt tukea. Tämä tarkoittaa, että offline-viestintä vahvistaa pohjimmiltaan sosiaalisia siteitä, yhtenäisyyttä ja nautintoa matkailun verkkoyhteisöissä. Yritysten tulisi kuitenkin olla varovaisia kaupallisten viestien välittämisessä offline-tapahtumien aikana. Tutkimuksessa havaittiin myös, että asiakkaat, jotka kokevat saavansa toiminnallista arvoa, hedonista arvoa ja sosiaalista arvoa matkailun verkkoyhteisöstä suosittelevat yhteisöpalvelua myös muille. Ne, jotka vierailevat sivustolla usein, suosittelevat palvelua sitä hyödyllisen matkailutiedon löytämiseksi. Kuitenkin käyttäjät, jotka viettävät palvelussa enemmän aikaa, eivät suosittele yhteisöpalvelua sen viihdeominaisuuksien vuoksi. Lopuksi, verkkoyhteisön luotettavuutta voitaisiin parantaa sallimalla sekä positiiviset että negatiiviset julkaisut. Tästä huolimatta verkkoyhteisöille tarvitaan toimittajia, jotka käyvät julkaistavan sisällön läpi sen osalta onko julkaisu harhaanjohtava, liioiteltu tai hyökkäävä muita kohtaan.


YSO-asiasanat: matkailu; matkailupalvelut; markkinointi; kuluttajat; ostokäyttäytyminen; motivointi; sitouttaminen; verkkopalvelut; sosiaalinen media; verkkoyhteisöt; arvostelut

Vapaat asiasanat: online travel community; customer value; source credibility; customer engagement; continuous participation


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2020-06-10 klo 10:01