G5 Artikkeliväitöskirja
Reading development from age 2 to 16 : divergent developmental pathways and their early identification (2020)


Psyridou, Maria (2020). Reading development from age 2 to 16 : divergent developmental pathways and their early identification. JYU dissertations, 267. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8254-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Psyridou, Maria

eISBN: 978-951-39-8254-6

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 267

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (73 sivua, 25 sivua useina numerointijaksoina, 10 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8254-6

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Väitöskirjan tavoitteena on tarkastella lukutaidon kehittymistä pidemmän ajan kuluessa kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (ikävuosina 2–16). Tarkoituksena on tunnistaa tapoja, joilla lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisvaikeuksien kehittymistä voidaan ennakoida tarkastelemalla hyvin varhaisia taitoja. Erityisesti pyritään selvittämään, kuinka perheeseen liittyvät riskitekijät, kognitiiviset taidot ja ympäristötekijät vaikuttavat lukutaidon kehittymiseen ja lukemisvaikeuksiin. Väitöskirja perustuu seuraavissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin: ‘Lapsen Kielen Kehitys’ ja ‘Alkuportaat’. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että usein lasten lukemisvaikeudet säilyivät peruskoulun ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle luokalle asti. Joidenkin tutkimukseen osallistuneiden lasten lukemisvaikeuksissa esiintyi kuitenkin vaihtelua: osalla ne korjaantuivat ja osalla ilmaantuivat vasta myöhemmässä vaiheessa. Tulosten mukaan lukemisvaikeuksien tunnistamistapa vaikuttaa arvioihin niiden pysyvyydestä. Erityisesti mittavirhe ja yksittäisten rajaarvojen käyttö voi aiheuttaa vääriä tulkintoja. Mittavirhe, jota kaikkeen testaamiseen liittyy, sekä yksittäisten raja-arvojen käyttö lukemisvaikeuden tunnistamisessa vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten pysyväksi lukemisvaikeus arvioidaan kahden ajankohdan välillä., Vaikka mittavirheen ja raja-arvojen vaikutus huomioitiin, tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, etteivät lukemisvaikeudet aina ole pysyviä: erityisesti lukutaidon nopeaa kehitystä havaittiin osalla niistä lapsista, joilla oli lukemisvaikeutta ensimmäisillä koululuokilla. Havaittiin myös, että lukutaidon erilaisia kehityspolkuja voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, ja tutkimus toi esille sekä riskitekijöitä että suojaavia tekijöitä. Pysyviä lukemisvaikeuksia kehittyi todennäköisemmin pojille kuin tytöille sekä niille, joiden perheessä esiintyi lukemisvaikeuksia. Heikommat kognitiiviset taidot esikoulussa (hidas RAN, vaikeus lukea helppoja sanoja, heikot fonologiset taidot, heikko kirjaintuntemus, numeroiden luettelemisen taito ja sanavarasto) lisäsivät myös pysyvien lukemisvaikeuksien todennäköisyyttä. Lukemisvaikeuksien korjaantuminen taas näytti olevan todennäköisempää tytöillä ja niillä, jotka hallitsivat hyvin numerosuoran ja joilla oli laaja sanavarasto. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lukemisen vaikeudet eivät ole kaikilla lapsilla pysyviä ja on tärkeää tunnistaa erityisesti niitä tekijöitä, jotka johtavat muutoksiin; joko nopeaan, korjaantuvaan kehityskulkuun tai hitaampaan kehityskulkuun, jossa lukemisvaikeuksia havaitaan vasta myöhemmillä luokilla.


YSO-asiasanat: lukutaito; lukeminen; luetun ymmärtäminen; kielellinen kehitys; lapset (ikäryhmät); nuoret; lukihäiriöt; dysleksia; oppimisvaikeudet; tietokoneavusteinen oppiminen

Vapaat asiasanat: reading fluency; reading comprehension; reading difficulties; development; predictors


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2020-06-10 klo 10:04