G5 Artikkeliväitöskirja
"The best drunk decision of my life" : a nexus analysis of doctoral education (2020)


Aarnikoivu, M. (2020). "The best drunk decision of my life" : a nexus analysis of doctoral education [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 256. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8236-2


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Aarnikoivu, Melina

eISBN: 978-951-39-8236-2

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 256

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (142 sivua, 61 sivua useina numerointijaksoina)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8236-2

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämä väitöstutkimus tarkastelee tohtorikoulutusta sosiaalisena toimintana. Sen kvalitatiivinen lähestymistapa, jonka perusteella tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset valinnat on tehty, on neksusanalyysi. Tässä tutkimuksessa tohtorikoulutus on siis neksus, jossa erilaiset sosiaaliset toimijat (kuten väitöskirjatutkijat, -ohjaajat ja rahoittajat), paikat (kuten seminaarihuoneet, yliopistot, konferenssitilat) ja diskurssit (kuten/esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyen) kietoutuvat yhteen. Tästä syystä niitä tulisi myös tarkastella yhdessä eikä erillisinä siiloina. Kolmiportaisen analyysin toteuttamiseksi keräsin aineistoa tekemällä niin sanottua sisäpiirietnografiaa puolentoista vuoden ajan kahdessa eri paikassa: CERNissä (Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos) sekä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa (Solki). Aineisto koostui nauhoitetuista ja litteroiduista haastatteluista, kenttähavainnoista ja valokuvista, kyselytutkimuksesta, asiakirjoista ja raporteista. Sekä CERNissä että SOLKIssa seurasin neksusanalyysin kolmea käytännön vaihetta: tutkittavaan neksukseen kiinnittymistä (engaging), siinä navigoimista (navigating) ja sen muuttamista (changing). Analyysiprosessin perusteella neksusanalyysi näyttäisi tarjoavan lupaavan holistisen, induktiivisen tutkimusmenetelmän tohtorikoulutuksen tutkimukseen sellaisesta näkökulmasta, jota ei tähänastisessa tutkimuskirjallisuudessa ole juurikaan huomioitu. Se mahdollistaa aktiivisen tutkijan roolin ja tarjoaa tehokkaat analyyttiset työkalut, joiden avulla tutkija pystyy tuomaan muutosta tutkittuun ilmiöön. Lisäksi neksusanalyysin avulla yksittäinen väitöskirjatutkija pystyy lähestymään tohtorikoulutusta alhaalta ylöspäin, mikä haastaa tohtorikoulutuksen olemassa olevat voimasuhteet, portinvartijat sekä siihen liittyvän päätöksenteon. Tulosten perusteella ehdotan, että tohtorikoulutuksen sosiaaliset toimijat arvioisivat kriittisesti, ketkä tällä hetkellä tekevät tohtorikoulutusta koskevia päätöksiä: ne, joilla on kokemus- ja/tai tutkimusperustaista tietoa tohtorikoulutuksesta ja sen erilaisista käytänteistä vai ne, joilla ei ole kumpaakaan. Näin tohtorikoulutuksen haasteita voitaisi ratkoa entistä tehokkaammin.


YSO-asiasanat: tohtorikoulutus; tutkijat; tutkimustyö; sosiaalinen vuorovaikutus; neksusanalyysi

Vapaat asiasanat: doctoral education; nexus analysis; social action


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2021-17-11 klo 13:53