B1 Non-refereed journal articles
Yhteiskuntateoria on kuollut (2020)


Jakonen, Mikko (2020). Yhteiskuntateoria on kuollut. Tiede ja edistys, 45 (2), 191-197. http://www.tiedejaedistys.fi/images/Pdf-tiedostot/TE-2-2020-Jakonen-Yhteiskuntapolitiikka.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Jakonen, Mikko

Journal or series: Tiede ja edistys

ISSN: 0356-3677

Publication year: 2020

Volume: 45

Issue number: 2

Pages range: 191-197

Publisher: Tutkijaliitto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://www.tiedejaedistys.fi/images/Pdf-tiedostot/TE-2-2020-Jakonen-Yhteiskuntapolitiikka.pdf

Open Access: Other way freely accessible online

Additional information: Kirja-arvio teoksesta: Ilkka Kauppinen, Miikka Pyykkönen & Olli-Pekka Moisio (toim.): 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria. Gaudeamus. Helsinki, 2019. 310 s.


Abstract

1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria on piristävät poikkeus niin Suomessa kuin kansainvälisesti valitettavan hiljaiseksi käyneessä yhteiskuntatieteellisessä teoriakeskustelussa. Suomessa tämänkaltaiselle teokselle on ollut tarvetta. Saksalaista yhteiskunta-ajattelua yhteen kokoavaa teosta ei meillä koskaan aikaisemmin ole ollut saatavilla siitä huolimatta, että saksalaista teoriaa on meillä luettu, käännetty ja käytetty perinteisesti runsaasti.
Käyn arviossa läpi ensiksi kirjan toimituksellisia ratkaisuja, minkä jälkeen esittelen kirjan artikkeleita. Lopuksi pohdin lyhyesti jo mainittua kysymystä yhteiskuntateorian tilasta ja tarpeesta nyky-yhteiskunnan tutkimuksen apuvälineenä ja suunnannäyttäjänä.


Keywords: social sciences; social philosophy; sociology; social theories; philosophers; book reviews

Free keywords: Saksa; 1900-luku


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes


Last updated on 2020-07-10 at 15:32