D2 Article in a professional book
Taitotasojen hyödyntämisestä opetuksessa ja arvioinnissa (2020)


Huhta, A. (2020). Taitotasojen hyödyntämisestä opetuksessa ja arvioinnissa. In M. Härmälä, & M. Puukko (Eds.), Taitotasoja ja suullista kielitaitoa : näkökulmia englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin (pp. 25-47). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Artikkelikokoelma / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 1:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/KARVI_Artikkelikokoelma_1_2020.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Huhta, Ari

Parent publication: Taitotasoja ja suullista kielitaitoa : näkökulmia englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin

Parent publication editors: Härmälä, Marita; Puukko, Mika

ISBN: 978-952-206-603-9

eISBN: 978-952-206-602-2

Journal or series: Artikkelikokoelma / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

ISSN: 2669-8064

eISSN: 2669-8072

Publication year: 2020

Number in series: 1:2020

Pages range: 25-47

Number of pages in the book: 96

Publisher: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/KARVI_Artikkelikokoelma_1_2020.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72115


Abstract

Taitotasot ovat määritelmiä suoriutumisen tai osaamisen (taidon) määrästä ja laadusta. Sanan taso käyttö osana tätä termiä viittaakin jo siihen, että osaamisessa nähdään olevan useita eri vaiheita, portaita tai tasoja. Kielitaidon kuvaamisessa taitotasoajattelu tarkoittaa, että kielen hallinta hahmotetaan jatkumona, joka kuvaa kielitaidon edistymistä aivan alkeista kohti kielen yhä parempaa (tarkempaa, monipuolisempaa, jne.) hallintaa. Tässä kielen oppimisen jatkumossa on lukematon määrä toisiaan seuraavia ’tasoja’ ja piirteitä, jotka usein limittyvät toisiinsa saumattomasti. Käytännön syistä tämä jatkumo halutaan kuitenkin usein jakaa vain muutamaan vaiheeseen eli (taito)tasoon, jotta voidaan puhua jollakin tavalla ymmärrettävistä ja toisistaan erotettavissa olevista vaiheista oppimisessa. Useimmat nykyiset kielten taitotasojärjestelmät kuvaavat, mitä tietyllä tasolla oleva oppija pystyy tekemään kielen avulla eli ne kuvaavat kielen käyttötaitoa. Toki tasokuvaukset voivat sisältää muutakin, kuten millaista sanastoa ja mitä rakenteita oppijat hallitsevat kullakin tasolla, mutta tämä on harvinaisempaa.

Tässä artikkelissa käsittelen tarkemmin, mitä kielitaidon tasot ja tasokuvaukset ovat, mihin niitä käytetään ja mitä etuja ja haasteita niihin liittyy. Havainnollistan esitystä erilaisin esimerkein sekä Suomesta että ulkomailta.


Keywords: language skills; learning; teaching and instruction; level; know-how; evaluation


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-17-06 at 12:40