G5 Artikkeliväitöskirja
Back pain in youth : occurrence and risk factors (2020)


Rossi, M. (2020). Back pain in youth : occurrence and risk factors [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 233. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8184-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Rossi, Marleena

eISBN: 978-951-39-8184-6

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 233

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (117 sivua, 45 sivua useina numerointijaksoina, viisi numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8184-6

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan suurin osa kokee elämänsä aikana selkäkipuja. Alaselkäkivut nuoruudessa altistavat alaselkäkivuille aikuisuudessa ja esiintyvät usein yhdessä muiden tuki- ja liikuntaelin (TULE) vaivojen kanssa. Alaselkäkivut on yhdistetty myös muun muassa uniongelmiin, fyysisen aktiivisuuden määrän vähentymiseen ja koulupoissaoloihin. Joidenkin tutkimusten mukaan urheiluun osallistuminen altistaa alaselkäkivuille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia selkäkipujen yleisyyttä suomalaisilla nuorilla ja selvittää mahdollisten riskitekijöiden yhteyttä alaselkäkipujen ilmaantuvuuteen nuorilla koripallon ja salibandyn pelaajilla. Ensin selkäkipujen yleisyyttä selvitettiin urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja ei-osallistuvilla nuorilla. Kaksikymmentäneljä prosenttia pojista ja 35 % tytöistä raportoi selkäkipuja edellisen kolmen kuukauden aikana. Selkäkivut olivat yhteydessä muihin TULE-vaivoihin. Pojilla urheiluseurassa harrastaminen lisäsi selkäkipujen todennäköisyyttä, mutta toisaalta urheiluseurassa liikkuvilla nuorilla oli harvemmin toistuvia niska- ja hartiaseudunkipuja. Tämän jälkeen selvitettiin seurantatutkimuksella selkäkipujen yleisyyttä, ilmaantuvuutta ja alaselkäkipujen riskitekijöitä nuorilla koripallon ja salibandyn pelaajilla. Jokaisen tutkimusvuoden alussa pelaajat osallistuivat laajoihin alkutesteihin, joissa mitattiin lihasvoimaa ja -venyvyyttä, nivelten yliliikkuvuutta, törmäysvoimaa kahden jalan pudotushypyn alastulossa sekä liikkeen hallintaa liiketesteissä. Seurannan aikana kerättiin yksilölliset tiedot harjoittelu- ja pelimääristä sekä vähintään vuorokauden poissaolon harjoituksista aiheuttaneista selkäkivuista. Neljälläkymmenelläviidellä prosentilla koripallon pelaajista ja 64 % salibandyn pelaajista oli joskus ollut selkäkipuja. Tyypillisesti selkäkivut olivat alkaneet hitaasti ilman edeltävää traumaa ja niitä koettiin eniten kilpapelikaudella. Seurannan aikana 13% pelaajista raportoi selkäkipuja, jotka estivät täysipainoisen osallistumisen harjoituksiin ja peleihin (mediaani poissaolo oli 14 päivää). Selkäkipujen ilmaantuvuus oli yhteensä 0.4 tuhatta harjoitus- ja pelituntia kohden. Riskitekijäanalyyseissä havaittiin yhteys selkäkipujen ja lonkan ja lantion hallinnan välillä yhden jalan alastulossa. Vastaavaa yhteyttä ei todettu seisten tehdyssä polvennostotestissä. Yhteyttä ei myöskään havaittu alaselkäkipujen ja alastulon aiheuttaman iskun suuruuden, alaraajojen maksimilihasvoiman, lihasvenyvyyden tai liikkuvuuden välillä. Alaselkäkivut olivat yleisiä jo nuorilla ja ne esiintyivät usein yhdessä muiden TULE-vaivojen kanssa. Alaselkäkivut häiritsivät myös nuorten urheilijoiden harjoittelua. Heikompi lonkan ja lantion hallinta dynaamisessa liiketestissä lisäsi riskiä alaselkäkivuille nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla. Tulevaisuudessa nuorten urheilijoiden asennon- ja liikkeenhallinnan yhteyttä selkäkipuihin kannattaa tutkia lisää seuranta- ja interventiotutkimusten avulla.


YSO-asiasanat: nuoret; urheilijat; selkä; kipu; tuki- ja liikuntaelinten taudit; selkäsairaudet; urheiluvammat; riskitekijät; epidemiologia; liikuntaharrastus; urheilu; koordinaatio (motoriikka); liikuntafysiologia

Vapaat asiasanat: spinal diseases; back pain; youth athlete; sports injury; epidemiology; risk factors; sports participation


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2022-15-06 klo 17:20