D4 Published development or research report or study
PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arviointi kriteeristöluonnoksen kriteereistä 11, 14 ja 17
(2020)


Hämäläinen, M., Joensuu, S., Koistinen, A., Saaristo, L., & Halme, P. (2020). PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arviointi kriteeristöluonnoksen kriteereistä 11, 14 ja 17
. Tapio Palvelut Oy. https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/PEFC-metsasertifioinnin-vaikutusten-arviointi-17092020.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Hämäläinen, Mikko; Joensuu, Samuli; Koistinen, Arto; Saaristo, Lauri; Halme, Panu

Publication year: 2020

Number of pages in the book: 33

Publisher: Tapio Palvelut Oy

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/PEFC-metsasertifioinnin-vaikutusten-arviointi-17092020.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry päivittää Kansallisen kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimukset vuoden 2020 loppuun mennessä. Päätöksenteon tueksi Tapio toteutti kriteeristöluonnoksessa esitettyjen muutosten vaikutusten arvioinnin. Arvioinnin avulla PEFC standardityöryhmä pystyy tekemään päätöksiä, jotka pohjautuvat aitoon paikka- ja metsävaratietoon. Arvio koski kriteeriluonnoksen kriteerejä 11, 14 ja 17. Näissä on vaatimuksia vesistöjen suojakaistoista, säästö- ja kuolleesta puusta sekä soiden reunavyöhykkeistä.


Keywords: forests; evaluation; sustainable development; sustainable forest management; silviculture; forest certification; certificates (diplomas); forest policy

Free keywords: PEFC-sertifikaatti


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-19-08 at 19:54