G5 Artikkeliväitöskirja
Developing the temporal analysis for computer-supported collaborative learning in the context of scaffolded inquiry (2020)


Lämsä, Joni (2020). Developing the temporal analysis for computer-supported collaborative learning in the context of scaffolded inquiry. JYU dissertations, 245. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8248-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Lämsä, Joni

eISBN: 978-951-39-8248-5

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 245

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (71 sivua, 49 sivua useina numerointijaksoina, 9 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8248-5

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Luonnontieteiden opetuksessa on hyödynnetty pitkään tietokoneavusteista yhteisöllistä tutkivaa oppimista (eng. computer-supported collaborative inquiry-based learning, CSCIL), jota varten on kehitetty erilaisia tukimuotoja. Tutkimus on tyypillisesti keskittynyt siihen, mitä oppimistuloksia saavutetaan tiettyä tukimuotoa käytettäessä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, miten oppiminen tapahtuu ja miten erot tuettujen ja ei-tuettujen ryhmien välille syntyvät. Tutkimukseni tavoitteena oli vastata tähän haasteeseen ja tuottaa uutta tietoa siitä, miten CSCIL:ää voidaan tarkastella ajallisesti. Määritin 78 artikkelia sisältävän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella menettelytavan tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen ajalliseen tarkasteluun. Menettelytapa sisälsi kuusi avainoperaatiota: 1) ajallisiin näkökulmiin keskittyvien tutkimuskysymysten muotoileminen, 2) tutkimuksen kontekstin määrittäminen, 3) prosessiaineiston kerääminen, 4) tapahtumien käsitteellistäminen, 5) ajallisten analyysimenetelmien toteuttaminen ja 6) tulosten tulkitseminen. Metodologinen tavoitteeni oli sellaisten uusien ajallisten analyysimenetelmien kehittäminen, joiden avulla erityisesti CSCIL:ää voidaan tarkastella. Lisäksi tavoitteenani oli tukimuotojen suunnittelu ja niiden roolien tarkastelu CSCIL:ssä hyödyntämällä määrittelemiäni avainoperaatioita ja kehittämiäni menetelmiä. Tarkastelin yliopistofysiikan peruskursseilla opiskelijaryhmiä, jotka käyttivät Python-ohjelmaa tutkivan oppimisen ongelman ratkaisemiseen. Tutkin videoaineistosta CSCIL:ää visualisoimalla ryhmien tutkivan oppimisen ketjuja (eli siirtymiä tutkivan oppimisen vaiheiden välillä) ja tapoja hyödyntää Python-ohjelmaa ajan edetessä (kaksi ryhmää, n = 10). Ryhmissä ilmenneiden haasteiden perusteella suunnittelin ja lisäsin ryhmille tukimuotoja teknologiseen oppimisympäristöön. Seuraavaksi tarkastelin, miten erot tuettujen ja ei-tuettujen ryhmien välille syntyivät ajan edetessä (46 ryhmää, N = 231). Analysoin oppimisympäristöön kertyvän lokiaineiston avulla eroja Python-ohjelman hyödyntämisessä tuettujen ja ei-tuettujen ryhmien välillä. Videoaineiston perusteella nämä erot olivat yhteydessä tutkivan oppimisen ketjuryppäiden sisältöön ja siihen, missä vaiheessa oppimisprosessia nämä ryppäät keskimäärin ilmenivät. Tutkimukseni mukaan täydentämällä kasvatustieteissä vakiintunutta muuttujiin ja niiden vaihteluun perustuvaa tilastollista päättelyä (mitä opitaan) oppimisen ajallisella tarkastelulla (miten opitaan) voimme ymmärtää paremmin hyvän oppimisen ja sen oikea-aikaisen tukemisen lähtökohtia.


YSO-asiasanat: oppiminen; oppimisprosessi; tietokoneavusteinen oppiminen; tutkiva oppiminen; yhteisöllinen oppiminen; yhteistoiminnallinen oppiminen; ongelmalähtöinen oppiminen; ongelmanratkaisu; verkko-opetus; teknologia

Vapaat asiasanat: computer-supported collaborative learning; CSCIL; inquiry-based learning; IBL; scaffolding; temporal analysis


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2020-15-10 klo 08:14