A1 Journal article (refereed)
Digitaalisesti kiinni nuorten luku- ja oikeinkirjoitustaidon arviointiin toisella asteella (2020)


Paananen, M., & Pöyliö, H. (2020). Digitaalisesti kiinni nuorten luku- ja oikeinkirjoitustaidon arviointiin toisella asteella. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 30(3), 85-94. https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paanane.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Paananen, Maria; Pöyliö, Hanna, Määttä, Sami, Holopainen, Leena

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2020

Volume: 30

Issue number: 3

Pages range: 85-94

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paanane.pdf

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77916


Abstract

Luku- ja kirjoitustaitoa on seulontavaiheessa perinteisesti arvioitu paperisella arviointivälineellä. Arvioinnin työläys ja verkkopohjaisen lukemisen yleistyminen ovat digitaalisen arviointivälineen kehittämiseen johtaneita syitä. Niilo Mäki Instituutissa tutkimusperustaisesti kehitetty DigiLukiseula tehostaa arviointia toisella asteella, jolloin opiskelijoiden tukemiseen jää enemmän aikaa. Digitaalisuus tuo myös uusia ulottuvuuksia arviointityöhön. DigiLukiseulan käsikirja on luettavissa osoitteessa digilukiseula.nmi.fi.


Keywords: young people; literacy; ability to write; reading disorders; evaluation; evaluation methods; secondary education

Free keywords: DigiLukiseula


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-27-09 at 12:33