A1 Journal article (refereed)
Nuorten toiminnanohjauksen pulmien yhteys kaverisuhteisiin (2020)


Isomäki, A., Jaatinen, P., Teivaanmäki, S., Klenberg, L., Hirvonen, R., & Kiuru, N. (2020). Nuorten toiminnanohjauksen pulmien yhteys kaverisuhteisiin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 30(3), 33-49.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Isomäki, Annika; Jaatinen, Paula; Teivaanmäki, Sini; Klenberg, Liisa; Hirvonen, Riikka; Kiuru, Noona

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2020

Volume: 30

Issue number: 3

Pages range: 33-49

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74505

Additional information: Artikkelin abstrakti ja taulukot: https://bulletin.nmi.fi/2020/10/14/taulukot/


Abstract

Tämä tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijoiden toteuttamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa TIKAPUU - Alakoulusta yläkouluun -tutkimushanketta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin seitsemäsluokkalaisten nuorten [n = 377] toiminnanohjauksen pulmien ja kaverisuhteiden välisiä yhteyksiä. Nuorten pulmia toiminnanohjauksessa tarkasteltiin opettajien täyttämällä Keskittymiskyselyllä. Lisäksi tarkasteltiin nuorten kavereiden määrää, läheisen ystävyyssuhteen laatua ja nuorten asemaa vertaisryhmässä. Kavereiden määrää mitattiin laskemalla niiden luokkakavereiden lukumäärä, joiden kanssa nuoret kertoivat viettävänsä mieluiten aikaa. Ystävyyssuhteen laatua mitattiin läheisyyttä ja konflikteja koskevilla väittämillä, joita nuoren piti arvioida suhteessa omalla luokalla olevaan parhaaseen ystävään. Nuorten asemaa vertaisryhmässä tutkittiin sosiometrisen kyselyn avulla. Korrelaatioanalyysien tulokset osoittivat, että Keskittymiskyselyn summapisteet olivat yhteydessä kaverisuhteiden kaikkiin puoliin. Opettajan arvioimat toiminnanohjauksen pulmat olivat yleisempiä seitsemäsluokkalaisilla pojilla kuin tytöillä. Monimuuttujaisen kovarianssianalyysin tulokset osoittivat, että niillä nuorilla, joilla oli toiminnanohjauksen pulmia, oli muita nuoria vähemmän kavereita, ja he kokivat enemmän vertaisten hyljeksintää. Sen sijaan toiminnanohjauksen pulmat eivät olleet yhteydessä ystävyyssuhteen laatuun tai vertaisryhmän hyväksyntään. Tulokset antavat uutta tietoa suomalaisnuorten toiminnanohjauksen pulmien ja kaverisuhteiden välisistä yhteyksistä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää aiheeseen liittyvää tutkimusta, jotta saataisiin lisää tietoa ja osattaisiin tukea nuoren myönteisiä kaverisuhteita.


Keywords: young people; social relations; peer relationships; becoming friends; executive functions (psychology); peer groups

Free keywords: ystävyyssuhteet; ikätoverit


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-08 at 12:10