B1 Non-refereed journal articles
Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa (2020)


Hiltunen, V., & Sariola, M. (2020). Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa. Edilex, 1.10.2020. https://www.edilex.fi/artikkelit/21463


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Hiltunen, Visa; Sariola, Meri

Journal or series: Edilex

eISSN: 1797-6324

Publication year: 2020

Volume: 1.10.2020

Publisher: Edita

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.edilex.fi/artikkelit/21463

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72441

Additional information: Edilex-sarja 2020/38.


Abstract

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (digipalvelulaki) pannaan kansallisesti täytäntöön saavutettavuusdirektiivi. Digipalvelulaki on tullut voimaan 1.4.2019, mutta voimaantuloon liittyy useita siirtymäaikoja, joista keskeisimmät päättyivät 23.9.2020.

Tässä artikkelissa tarkastellaan digipalvelulain keskeisiä käsitteitä ja soveltamisalan rajoituksia yliopistojen kontekstissa. Artikkeli myös avaa keskeiset lakiin liittyvät käsitteet. Yliopistojen kohdalla merkittävä soveltamisalan rajaus on se, että lakia ei sovelleta yliopiston sisäisen hallinnon järjestämiseen. Digipalvelulaissa on myös soveltamisalan rajoituksia koskien opetusta ja tutkimusta. Myös aikasidonnaisen median poikkeus on yliopistojen kohdalla merkittävä.

Artikkelissa käsitellään myös saavutettavuusselostetta, saavutettavuuspalautetta sekä kohtuutonta rasitetta. Artikkelissa ei käsitellä kuitenkaan digipalvelulain 2 luvun digitaalisten palvelujen järjestämistä yleisölle koskevaa lukua tai saavutettavuusvaatimusten valvontaa ja oikeussuojaa koskevaa 4 lukua.


Keywords: digitalisation; public administration; public authorities; universities; electronic transactions; electronic services; online services; accessibility; legislation


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 14:31