A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Varhaista monikielisyyttä tukemassa : kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa (2020)


Honko, M., & Mustonen, S. (2020). Varhaista monikielisyyttä tukemassa : kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa. Kasvatus, 51(4), 439-454.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Honko, Mari; Mustonen, Sanna

Lehti tai sarja: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

eISSN: 2737-0658

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 51

Lehden numero: 4

Artikkelin sivunumerot: 439-454

Kustantaja: Koulutuksen tutkimuslaitos

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72485


Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen monikielisyyttä on Suomessa tutkittu tähän saakka lähinnä erilaisten paikallisten, yhteen tai muutamaan kieleen keskittyvien kielipainotusohjelmien näkökulmasta. Sen sijaan vielä melko tutkimattomia alueita ovat kielenoppiminen sekä monikielisyyden ja monikielisyyttä tukevien toimintatapojen toteutuminen niissä varhaiskasvatusyksiköissä, joissa ryhmien kielellinen moninaisuus ei ole varhaiskasvatuksen järjestäjien tietoinen valinta. Siksi tarvitaan tutkimuspohjaista tietoa erilaisista varhaiskasvatusympäristöistä sekä niiden tavoista yhtäältä huomioida perheiden monikielisyys ja toisaalta tukea kaikkien oman varhaiskasvatusyksikön lasten kasvua kielitietoisiksi. Tarkastelemme tässä artikkelissa monikielisyyttä, kielitietoisia toimintatapoja sekä niihin suhtautumista varhaiskasvatuksen henkilöstön kokeman arjen näkökulmasta. Artikkeli perustuu keväällä 2017 kerättyyn verkkokyselyyn, joka kohdistettiin niille päivähoidon tai esiopetuksen työntekijöille, joiden ryhmässä on monikielisisä lapsia. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimus osoittaa, että lasten monikielisyys ja kielitietoiset toimintatavat voivat olla luonteva osa varhaiskasvatuksen arkea. Sekä varhaiskasvatusyksiköiden että yksittäisten toimijoiden välillä on kuitenkin suuria eroja siinä, miten ne otetaan osaksi toimintaa. Varhaiskasvatuksen tueksi tarvitaankin lisää tietoa kielitietoisuuden merkityksestä sekä keinoja kielitietoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.


YSO-asiasanat: monikielisyys; varhaiskasvatus; päiväkodit; kielen oppiminen; kielellinen tietoisuus

Vapaat asiasanat: multilingualism; early childhood education; language awareness


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020

JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2021-09-08 klo 11:07