A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Identiteettipohjainen johtamismotivaatio ja työn merkityksellisyys : yhteydet johtajien urasuunnitelmiin (2020)


Lehtiniemi, Katariina; Nieminen, Veera; Auvinen, Elina; Feldt, Taru (2020). Identiteettipohjainen johtamismotivaatio ja työn merkityksellisyys : yhteydet johtajien urasuunnitelmiin. Psykologia, 55 (4), 227-243.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Lehtiniemi, Katariina; Nieminen, Veera; Auvinen, Elina; Feldt, Taru

Lehti tai sarja: Psykologia

ISSN: 0355-1067

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 55

Lehden numero: 4

Artikkelin sivunumerot: 227-243

Kustantaja: Suomen psykologinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Avoin saatavuus: Julkaisukanava ei ole avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisun avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia identiteettipohjaisen johtamismotivaation yhteyksiä johtajien johtotehtävissä jatkamista koskeviin urasuunnitelmiin seuraavien viiden vuoden aikana (hakeutuminen vähemmän vaativiin johtotehtäviin, pysyminen nykyisissä johtotehtävissä ja hakeutuminen vaativampiin johtotehtäviin). Lisäksi tutkittiin, vahvistaako työn merkityksellisyys johtamismotivaation ja urasuunnitelmien välistä yhteyttä. Tutkimus perustui kyselyyn, johon osallistui johtotehtävissä toimivia professoreja, tieteentekijöitä, ekonomeja ja tekniikan akateemisia (n = 266). Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että matala identiteettipohjainen johtamismotivaatio lisäsi itsearvioitua todennäköisyyttä hakeutua vähemmän vaativiin johtotehtäviin. Vastaavasti korkea identiteettipohjainen johtamismotivaatio oli yhteydessä suurempaan itsearvioituun todennäköisyyteen hakeutua vaativampiin johtotehtäviin. Työn merkityksellisyys ei vahvistanut identiteettipohjaisen motivaation ja urasuunnitelmien välistä yhteyttä, mutta se kytkeytyi todennäköisyyteen pysyä nykyisessä työtehtävässä. Tulokset osoittavat identiteettipohjaisen johtamismotivaation merkityksen johtajien urasuunnitelmissa. Mikäli johtotehtävistä vetäytymistä halutaan välttää, on organisaatioiden hyvä kiinnittää huomiota identiteettipohjaisen johtamismotivaation arviointiin jo johtajien rekrytointivaiheessa.


YSO-asiasanat: johtajat; identiteetti; motivaatio; työmotivaatio; mielekkyys; urakehitys


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Alustava JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2020-09-11 klo 14:35