G4 Monografiaväitöskirja
Etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen (2020)


Uusitalo, Eeva (2020). Etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen. Ruralia-instituutti julkaisuja, 37. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3789-0


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Uusitalo, Eeva

ISBN: 978-951-51-3788-3

eISBN: 978-951-51-3789-0

Lehti tai sarja: Ruralia-instituutti julkaisuja

ISSN: 1796-0649

eISSN: 1796-0622

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 37

Kirjan kokonaissivumäärä: 181

Kustantaja: Helsingin yliopisto

Kustannuspaikka: Helsinki

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3789-0

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Olen etsinyt väitöskirjassani uusia reittejä kylien tutkimiseen tarkastelemalla kylien muutosta ajallisuuden ja aineellisuuden käsitteiden tuella. Tutkimuskysymykseni ovat: Minkälaiset ajalliset kehityskulut ovat muokanneet tutkimiani kyliä? Millaiset asiat, tapahtumat, prosessit tai kytkökset asettuvat aikojen saatossa osaksi kylien muodostelmaa? Tutkin kyliä ajallisissa rytmeissä vaihtelevina muodostelmina, jossa niiden menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus asettuvat rinnakkain ja lomittain. Aineellisuudella viittaan rakennettuun kyläympäristöön, jonka osaksi lasken kuuluvaksi myös maisemallisen elementin. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön Ahvenselän kylässä Sallassa ja Kolin kylässä Lieksassa. Haastattelin ihmisiä, keskustelin heidän kanssaan epävirallisemmin, kuljin kylillä, havainnoin, katselin ja kuuntelin. Tutkimusotteeni havainnollistuu kulkemisena, reittien löytämisenä ja niiden seuraamisena. Kulkeminen sitoutuu ja kietoutuu tilanteisiin, kohtaamisiin ja kokemuksiin, joiden kuvaamisen kautta välittyy tutkijan kokonaisvaltainen läsnäolo kentällä ja hänen osallistumisensa paikan muodostumiseen. Kylien muodostumiseen liittyy suunnitelmallisuutta, mutta niiden kehityskulut ovat myös sattumanvaraisia. Tutkimiani kyliä yhdistää tietoisuus siitä, että jokin ennakoimaton kehityskulku voi kääntää kylän tulevaisuuden kulkemaan yllättävään suuntaan. Myös asukkaiden, vierailijoiden ja muiden toimijoiden kyliin liittämät kokemukset, odotukset, tulkinnat ja käytännöt osaltaan muokkaavat ja muuttavat kylien kulloistakin kompositiota. Kylät piirtyvät tutkimuksessa näkyviin erityisyyksinä, jota voi kutsua kylien kulttuuriseksi monimuotoisuudeksi.


YSO-asiasanat: kylät; muutos; kylätutkimus; maaseutu; yhteisöt; kylätoiminta; paikallishistoria (historia); assemblaasit; etnografia

Vapaat asiasanat: Salla; Ahvenselkä; Lieksa; Koli; aineellisuus; muodostelma; kulkeminen; ajallisuus


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2020-12-11 klo 14:35