G5 Artikkeliväitöskirja
Persistent errors in query formulation (2020)


Taipalus, T. (2020). Persistent errors in query formulation [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 283. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8290-4


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Taipalus, Toni

eISBN: 978-951-39-8290-4

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 283

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (40 sivua, 93 sivua useina numerointijaksoina, 6 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8290-4

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

SQL-kieli (Structured Query Language) on yleisin kyselykielistä, joita käytetään tiedon hakemiseen tietokannoista. Jotta kyselykielellä kirjoitetut kyselyt palauttaisivat loppukäyttäjälle hänen haluamaansa oikeellista tietoa, täytyy kysely kirjoittaa virheettömästi. SQL-kielen opetuksen tutkimuksessa erilaiset virheet eivät kuitenkaan ole saaneet laajaa tai syvällistä tieteellistä huomiota. Lisäksi joidenkin SQL-kielen oppimiseen liittyvien seikkojen vaikutusta ei ole tieteellisesti tutkittu. Tässä väitöskirjassa (i) tehdään systemaattinen kirjallisuuskartoitus SQL-kielen opetuksessa käytetyistä menetelmistä, (ii) muodostetaan laaja SQL-kielen kyselyiden kirjoittamisessa tehtyjen virheiden taksonomia, (iii) selitetään mitkä virhetyypeistä ovat pysyviä, eli jäävät tavallisesti kyselyn kirjoittajalta korjaamatta ja mitkä virhetyypeistä tavallisesti korjataan, (iv) esitetään harjoitustietokannan monimutkaisuuden vaikutukset kyselyn kirjoittamiselle ja (v) kuvaillaan suunnittelunotaatio, jonka tarkoituksena on pysyvien virheiden lukumäärän vähentäminen. Edellä luetelluista kontribuutioista (ii) auttaa taksonomiaa käyttävien tieteellisten tutkimusten tuloksien vertailussa, sekä luo pohjan esimerkiksi virheiden ja virhetyyppien paikantamiseen koneoppimismenetelmin. Kontribuutioita (i) ja (v) voidaan käyttää sellaisenaan SQL-kielen opetuksessa, ja kontribuutiot (iii) ja (iv) auttavat päätöksenteossa sopivan monimutkaisen harjoitustietokannan valinnassa.


YSO-asiasanat: kyselykielet; SQL; tietokannat; relaatiotietokannat; ohjelmointi; virheet; ohjelmointivirheet; opetus

Vapaat asiasanat: Structured Query Language (SQL); computing education; database; relational; error; logical complexity; planning; notation


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 21:38