G4 Monografiaväitöskirja
Cambridge classics in the history of ideas : main studies and commitments of method in the work of Quentin Skinner & John Dunn (2020)


Bizas, Konstantinos (2020). Cambridge classics in the history of ideas : main studies and commitments of method in the work of Quentin Skinner & John Dunn. JYU Dissertations, 306. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8390-1


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Bizas, Konstantinos

eISBN: 978-951-39-8390-1

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 306

Kirjan kokonaissivumäärä: 188

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8390-1

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Väitöskirja sisältää yksityiskohtaisen analyysin ja arvion kahden huippuluokan poliittisen ajattelun historioitsijan, Quentin Skinnerin (1940-) ja John Dunnin (1940-) akateemisista töistä tekijäin metodiin kohdennetusta näkökulmasta. Tutkimuksen pyrkimyksenä on arvioida uudessa valossa sitä poliittisen ajattelun historian sekä aatehistorian tutkimussuuntausta, joka viimeisen puolen vuosisadan ajan tunnetaan yleisesti ‘Cambridgen koulukuntana’. Tämä suuntaus on vahvasti keskittynyt kahden tutkimuskohteena olevan kirjoittajan sekä heidän elinikäisen liittolaisensa J.G.A. Pocockin ympärille. Tutkimus arvioi kriittisesti joitakin viimeaikaisessa reseptiossa selviöinä pidettyjä mutta epätarkkoja näkemyksiä ‘Cambridgen koulukunnasta’. Näihin kuuluu koko joukko metodologisia formuloita, jotka mainitaan joidenkin kirjoittajien vanhemmissa julkaisuissa, samoin päinvastainen trendi, joka väittää, että heidän tapansa kirjoittaa historiaa ei sisällä mitään metodia sekä myös yleinen tapa redusoida koulukunta Skinnerin ja Pocockin yksilöllisten näkemysten vastakkaisuuteen. Tämän kaiken sijasta tutkimuksen tarkoituksena on esittää huoliteltu tulkinta, joka asemoi sekä yksityisten kirjoittajen että koko koulukunnan merkitystä. Vastoin mainittuja sovinnaisia trendejä tämä tutkimus tavoittelee painopisteen siirtämistä vahvemmin analyyttisiin oivalluksiin metodista sellaisena kuin kirjoittajien konkreettiset historialliset tutkimukset tarjoavat. Tässä yhteydessä tuodaan etualalle myös John Dunnin keskeinen osuus ‘Cambridgen koulukunnan’ muodostumisessa ensi askelista tähän päivään saakka, esimerkkinä monista laaja-alaisista henkilöistä, joilla on ollut oma osuutensa koulukunnassa. Tässä tarkoituksessa johdantoluku alkaa esityksellä niistä käsityksistä, joita tässä tutkimuksessa tarkoitetaan metodilla. Se sisältää myös lyhyen esittelyn niistä henkilöistä ja tapahtumista, jotka – jälkikäteisessä tarkastelussa – osoittautuivat ‘koulukunnan’ muodostumista Cambridgessa määrittäneiksi seikoiksi Skinneriä ja Dunnia edeltäneen sukupolven tutkijain keskuudessa. Tätä seuraavat kaksi keskeistä kappaletta sisältävät yksityiskohtaisen tarkastelun valikoidusta osasta kummankin tutkimuksen ‘päähenkilön’ konkreettisia historiallisia tutkimuksia yhdestä kummankin tutkijain keskeisestä käsitteestä tai johtoajatuksesta, jonka käsittelyyn he ovat käyttäneet huomattavan osan akateemisesta karriääristään, mikä tarjoaa tilaisuuden analysoida ja arvioida tekijäin metodia ja sen ajallisia vaihteluita riittävän yksityiskohtaisesti. Skinnerin osalta tutkimus kohdentuu hänen valtion (the State) käsitteen historiasta esittämien näkemystensä tarkasteluun, kun taas Dunnin mielenkiinto on suuntautunut demokratian käsitteeseen ja sen historiaan. Molemmat kappaleet sisältävät myös kokoavan arvion tekijäin esittämistä ideoista. Päätösluvussa samaa menettelyä sovelletaan koko tutkimuksen päättävään arviointiin. Työn kuluessa tekijä on käynyt läpi ja arvioinut aikaisempaa tutkimusta laajemman joukon työn kannalta relevantteja biografisia ja kontekstuaalisia lähteitä. Tämän menettelyn tavoitteena on ollut kattaa laaja-alainen joukko näkökohtia, joilla on ollut merkitystä tutkimuksen kohteena olevien kirjottajien töille ja heidän tutkimuskohteilleen.


YSO-asiasanat: politiikantutkimus; politiikan teoria; aatehistoria; käsitehistoria; koulukunnat; tutkimusmenetelmät; metodologia

Vapaat asiasanat: Skinner, Quentin; Dunn, John; Cambridgen koulukunta


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2020-23-11 klo 20:11