A3 Book section, Chapters in research books
Varkaus yhteiskunnallisten murrosten näyttämönä 1900-luvun alusta nykypäivään (2020)


Itkonen, H., & Nevala, A. (2020). Varkaus yhteiskunnallisten murrosten näyttämönä 1900-luvun alusta nykypäivään. In V. Hänninen, A. Kouvo, & P. Kuusela (Eds.), Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa : varkautelaisten arki ja hyvinvointi (pp. 21-51). Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Itkonen, Hannu; Nevala, Arto

Parent publication: Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa : varkautelaisten arki ja hyvinvointi

Parent publication editors: Hänninen, Vilma; Kouvo, Antti; Kuusela, Pekka

ISBN: 978-952-359-025-0

eISBN: 978-952-359-024-3

Publication year: 2020

Pages range: 21-51

Number of pages in the book: 319

Publisher: Tampere University Press

Place of Publication: Tampere

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72971


Abstract

Tässä kymmenestä artikkelista koostuvassa kokoomateoksessa tarkastellaan Varkautta rakennemuutoksen kanssa kamppailevana pienenä kaupunkina historiallisia dokumentteja sekä vuosina 2016–2017 kerättyjä kysely- ja haastatteluaineistoa hyödyntäen. Pitkän teollisuushistorian omaava Varkauden kaupunki on tämän vuosituhannen ensimmäisinä vuosikymmeninä menettänyt suuren osan teollisista työpaikoistaan ja sen väestö on supistunut voimakkaasti. Kuitenkin koko aikuisväestöä edustava kysely kertoo, että varkautelaiset ovat tyypillisesti tyytyväisiä työhönsä, sosiaalisiin suhteisiinsa ja elämäänsä muutenkin. Varkaus nähdään turvallisena ja hyvän elämän puitteet tarjoavana asuinpaikkana. Hyvinvoinnin tärkeitä osatekijöitä ovat parisuhde ja muut sosiaaliset suhteet. Hyvinvoinnin puutteet liittyvät työttömyyteen, pienituloisuuteen sekä ulkopuolisuuden tunteisiin suhteessa asuinpaikkaan. Nuoret aikuiset arvostavat omaa asuinpaikkakuntaansa sekä perhe- ja sukulaisuussuhteitaan, mutta arkielämään liittyy jännitteitä työn ja toimeentulon osalta. Varkauden rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä arvostetaan, mutta monet toivoivat siltä myös enemmän kaupunkimaista sykettä.


Keywords: towns and cities; structural change; places of residence; well-being; urban sociology; societal change

Free keywords: Varkaus;


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-07-07 at 21:36