B1 Non-refereed journal articles
Opiskelijoiden verkko-oppimisympäristössä antamat vertaispalautteet tarkastelussa : mitä opittavaa tieteellisen kirjoittamisen ohjaamiselle? (2020)


Tapola-Tuohikumpu, S., Uotinen, S., Talamo, A., & Nykopp, M. (2020). Opiskelijoiden verkko-oppimisympäristössä antamat vertaispalautteet tarkastelussa : mitä opittavaa tieteellisen kirjoittamisen ohjaamiselle?. Yliopistopedagogiikka, 27(1). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2020/12/08/vertaispalautteet-mita-opittavaa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tapola-Tuohikumpu, Sirpa; Uotinen, Sanna; Talamo, Auli; Nykopp, Minna

Journal or series: Yliopistopedagogiikka

eISSN: 2242-8070

Publication year: 2020

Volume: 27

Issue number: 1

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2020/12/08/vertaispalautteet-mita-opittavaa/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73221

Additional information: Kehittäminen ja kokeilut


Abstract

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on useamman vuoden ajan kehitetty vertaisarviointia ja sen ohjausta osana verkko-opetusta. Olemme jatkaneet vertaispalautetoiminnan kehittämistä tutkimalla, millaista opiskelijoiden kirjoittama vertaispalaute sisällöllisesti on. Kirjoituksessa kuvaamme avoimen yliopiston opiskelijoiden antamien kirjallisten vertaispalautteiden sisältöä ja palautteen muotoa kahdella aineopintotasoisella verkkokurssilla, joissa harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista. Pohdimme myös, miten opettajat voisivat ohjata opiskelijoita monipuoliseen palautteenantoon. Luokittelimme opiskelijoiden palautteet evaluaatioihin, muutosehdotuksiin, kysymyksiin ja kommentteihin. Opiskelijat kirjoittivat toisilleen runsaimmin myönteistä arviota. Sen sijaan muutosehdotuksia, kysymyksiä ja kielteistä arviota kirjoitettiin selkeästi vähemmän. Opiskelijoiden antamien palautteiden sisältö ja laajuus vaihtelivat paljon, vaikka opiskelijoilla oli käytössään valmis kysymyslista. Opiskelijat toivat palautteissaan esille myös oman epävarmuutensa palautteenantajina. Opettajan tulisikin rohkaista ja ohjata opiskelijoita vertaisarviointiin.


Keywords: higher education (teaching); online teaching; online courses; evaluation; peer review (assessment methods); feedback; academic writing


Contributing organizations

JYU units:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 13:31