D6 Edited professional work
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (2020)


Virtanen, A., Helin, J., & Tynjälä, P. (Eds.). (2020). Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi

ISBN: 978-951-39-8413-7

eISBN: 978-951-39-8414-4

Publication year: 2020

Number of pages in the book: 182

Publisher: Koulutuksen tutkimuslaitos

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Miten opiskelijoiden työelämätaitoja voidaan kehittää kampuksella tapahtuvassa opetuksessa? Miten työkokemusta voidaan opinnollistaa? Minkälaisia käytäntöjä on kehitetty työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Millaisia välineitä on tarjolla opiskelijoiden uraohjaukseen? Miten opettajien työelämäpedagogista osaamista voidaan tukea? Miten työelämänäkökulmaa voisi vahvistaa opetussuunnitelmissa? Voisiko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kytkeä koulutukseen?
Tässä kirjassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin korkeakoulujen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen kehittäjät kuvaavat tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pohjautuvia työelämäpedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Kirja on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen toimijoille tarjoamaan virikkeitä koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön eri näkökulmista. Kirja on opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotos.


Keywords: working life; transferable skills; working life orientation; work community skills; institutions of higher education; tertiary education; pedagogy


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


This publication includes articles with JYU authors:
Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-19-08 at 19:30