B1 Non-refereed journal articles
Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima : teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä (2020)


Laitinen, K. (2020). Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima : teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja, 16(1), 58-64. https://doi.org/10.33352/prlg.99597


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsLaitinen, Kaisa

Journal or seriesPrologi: puheviestinnän vuosikirja

ISSN1795-7613

eISSN2342-3684

Publication year2020

Volume16

Issue number1

Pages range58-64

PublisherPrologos ry

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33352/prlg.99597

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73404

Additional informationNäkökulma


Abstract

Vuonna 2020 vallitseva pandemiatilanne on siirtänyt asiantuntijaorganisaatiot laajalti etätyöhön. Yhteisten fyysisten työtilojen sijaan tavataan digitaalisissa viestintäympäristöissä ja monenlaiset vuorovaikutusteknologiset alustat ovat tulleet laajalti tutuiksi. Kuluvan vuoden lokakuussa puolustin viestinnän alan väitöskirjaani eittämättä ajankohtaisesta aiheesta, vuorovaikutusteknologiasta työyhteisössä. Tutkimukseni lisää ymmärrystä aiheeseen liitetyistä käsityksistä ja käsitteistöstä sekä teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöistä erityisesti tiimien ja organisaation viestinnällisillä tasoilla. Vaikka teknologiaan liittyvä keskustelu on kenties kiivaampaa kuin koskaan, korostavat tutkimuksen tulokset teknologian sijaan viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmia. Tässä tekstissä esitän keskeisimpiä väitöstutkimukseeni pohjautuvia huomioita kolmessa osassa: vuorovaikutusteknologia yhteisenä tilana (1), odotuksia ja käsityksiä tunnistamassa (2) ja vuorovaikutusta – ei vertailua (3). Näiden huomioiden kautta toivon tarjoavani näkökulmia ja työkaluja niin työyhteisöviestinnän kehittäjille kuin vuorovaikutuksen tutkijoille.


Keywordswork communitiesteamworkvirtualitysocial interactionconceptionsexpectationsmeanings (semantics)social media

Free keywordsinterpersonal communication competence; entrepreneurship; networks


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2020


Last updated on 2024-22-04 at 10:43