B1 Non-refereed journal articles
Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima : teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä (2020)


Laitinen, K. (2020). Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima : teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja, 16(1), 58-64. https://doi.org/10.33352/prlg.99597


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Laitinen, Kaisa

Journal or series: Prologi: puheviestinnän vuosikirja

ISSN: 1795-7613

eISSN: 2342-3684

Publication year: 2020

Volume: 16

Issue number: 1

Pages range: 58-64

Publisher: Prologos ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33352/prlg.99597

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73404

Additional information: Näkökulma


Abstract

Vuonna 2020 vallitseva pandemiatilanne on siirtänyt asiantuntijaorganisaatiot laajalti etätyöhön. Yhteisten fyysisten työtilojen sijaan tavataan digitaalisissa viestintäympäristöissä ja monenlaiset vuorovaikutusteknologiset alustat ovat tulleet laajalti tutuiksi. Kuluvan vuoden lokakuussa puolustin viestinnän alan väitöskirjaani eittämättä ajankohtaisesta aiheesta, vuorovaikutusteknologiasta työyhteisössä. Tutkimukseni lisää ymmärrystä aiheeseen liitetyistä käsityksistä ja käsitteistöstä sekä teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöistä erityisesti tiimien ja organisaation viestinnällisillä tasoilla. Vaikka teknologiaan liittyvä keskustelu on kenties kiivaampaa kuin koskaan, korostavat tutkimuksen tulokset teknologian sijaan viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmia. Tässä tekstissä esitän keskeisimpiä väitöstutkimukseeni pohjautuvia huomioita kolmessa osassa: vuorovaikutusteknologia yhteisenä tilana (1), odotuksia ja käsityksiä tunnistamassa (2) ja vuorovaikutusta – ei vertailua (3). Näiden huomioiden kautta toivon tarjoavani näkökulmia ja työkaluja niin työyhteisöviestinnän kehittäjille kuin vuorovaikutuksen tutkijoille.


Keywords: work communities; teamwork; virtuality; social interaction; conceptions; expectations; meanings (semantics); social media

Free keywords: interpersonal communication competence; entrepreneurship; networks


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 13:56