B1 Non-refereed journal articles
Järjestetty avioliitto : monta tapaa avioitua (2020)


Häkkinen, A. (2020). Järjestetty avioliitto : monta tapaa avioitua. Siirtolaisuus, 46(3), 10-12. https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/98346


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Häkkinen, Anne

Journal or series: Siirtolaisuus

ISSN: 0355-3779

eISSN: 1799-6406

Publication year: 2020

Volume: 46

Issue number: 3

Pages range: 10-12

Publisher: Siirtolaisuusinstituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/98346

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73459


Abstract

Järjestettyjen avioliittojen monimuotoisuus on ollut varsin vähän esillä suomalaisessa mediassa ja julkisessa keskustelussa. Keskustelu niistä on ylipäätään ollut suppeaa, ja keskittynyt lähinnä pakkoavioliittoihin. Vaikka muissa Pohjoismaissa julkinen keskustelu on ollut vilkkaampaa kuin Suomessa, käsitys järjestetyistä avioliitoista on pysynyt melko yksiulotteisena. Järjestettyä avioliittoa ja pakkoavioliittoa on esimerkiksi käytetty toisilleen rinnasteisina ja keskenään vaihtokelpoisina käsitteinä. Rinnastus on ongelmallinen, sillä se voi johtaa kaikkien järjestetyiksi luokiteltavien avioliittojen stigmatisointiin. Rinnastuksessa ei myöskään tunnisteta järjestettyjen avioliittojen sisäistä heterogeenisyyttä ja avioituvan parin omaa osallisuutta avioitumisprosessissa. Tässä artikkelissa avaankin järjestetyn avioliiton käsitettä ja sen eri muotoja tarkastelemalla kolmansien osapuolien osallisuutta puolisonvalintaprosessissa. Artikkeli pohjaa väitöskirjatutkimukseeni, jossa olen tarkastellut ylirajaista avioitumista ja puolisovalintaa Suomessa asuvien kurdien keskuudessa. Tutkimusta varten olen haastatellut Irakista, Iranista ja Turkista Suomeen muuttaneita kurdeja.


Keywords: arranged marriage; transnationalism; Kurds; diaspora

Free keywords: ylirajainen avioituminen; puolisovalinta; kolmannet osapuolet; kurdidiaspora


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 14:01