D5 Textbook, professional manual or guide
Käsikirja : CREAR digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline (2020)


Kasurinen, H., Launikari, M., Laakkonen, T., Pääskyvuori, M., Vuorinen, R., Männistö, E., Sorjonen, M., & Korhonen, J. (2020). Käsikirja : CREAR digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline. Laurea ammattikorkeakoulu. Laurea julkaisut, 152. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-593-1


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kasurinen, Helena; Launikari, Mika; Laakkonen, Tarja; Pääskyvuori, Marjo; Vuorinen, Raimo; Männistö, Eija; Sorjonen, Maarit; Korhonen, Jarkko

ISBN: 978-951-799-592-4

eISBN: 978-951-799-593-1

Journal or series: Laurea julkaisut

ISSN: 2242-5241

eISSN: 2242-5225

Publication year: 2020

Number in series: 152

Number of pages in the book: 38

Publisher: Laurea ammattikorkeakoulu

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-593-1

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73475


Abstract

Opiskelijoiden hyvinvoinnin, toimijuuden ja resilienssin vahvistamiseksi on Resilienssi ja tulevaisuususko RETU-hankkeessa (ESR, 2018–2020) kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR (https://crear.fi/). Se on tarkoitettu varhaisen tunnistamisen työkaluksi ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuollon asiantuntijoille sekä muille tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden ammattilaisille. CREAR auttaa tunnistamaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä ja sen avulla saadaan nopeasti ja luotettavasti kokonaisvaltainen kuva ihmisen sen hetkisestä tilanteesta. Tuloksen perusteella arvioidaan tuen tarve.

Tässä käsikirjassa esitellään CREAR-arviointiväline sekä sen erilaiset käyttötilanteet ja soveltamistavat. Lisäksi kerrotaan arviointivälineen kehitystyön taustalla olevasta tutkimuksesta ja teoreettisesta mallinnuksesta. Julkaisussa on myös kuvattu ohjaukselle ja neuvonnalle kansallisesti ja kansainvälisesti asetettuja tavoitteita sekä sitä, miten viimeaikaiset koulutus- ja työmarkkinapoliittiset linjaukset vaikuttavat ohjauksen asemaan ja kehittämiseen ja monikanavaisten ohjauspalveluiden yhdenvertaiseen saavutettavuuteen maassamme lähivuosina. Julkaisu edesauttaa CREAR-arviointivälineen käyttöönottoa ja integroitumista osaksi ohjaus-, opetus- ja opiskelijahuollon arkea oppilaitoksissa sekä muiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiakastyötä Suomessa.


Keywords: universities of applied sciences; students; well-being; mental well-being; service needs; educational counselling; direction (instruction and guidance)


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-14-09 at 11:47