D4 Published development or research report or study
Avoimen väylä hakutapana yliopistokoulutukseen : raportti opinto-ohjaajille ja yliopistojen opintohallinnon henkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksista (2020)


Salminen, T., & Aittola, H. (2020). Avoimen väylä hakutapana yliopistokoulutukseen : raportti opinto-ohjaajille ja yliopistojen opintohallinnon henkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksista. Koulutuksen tutkimuslaitos.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Salminen, Timo; Aittola, Helena

Publication year: 2020

Number of pages in the book: 75

Publisher: Koulutuksen tutkimuslaitos

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74060

Additional information: Toinen reitti yliopistoon (TRY)


Abstract

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos toteutti keväällä 2020 selvityksen, jossa Toinen reitti yliopistoon -hankkeen (TRY) toimeksiannosta toteutettiin kaksi kyselyä avoimesta väylästä hakutapana yliopistokoulutukseen. Toinen kysely suunnattiin opinto-ohjaajille eri koulutusasteilla ja toinen hankkeessa mukana olevien yliopistojen opintohallinnon henkilöstölle.

Kyselyjen tarkoituksena oli tuottaa tietoa TRY-hankkeelle avoimen väylän kehittämiseen, minkä vuoksi kyselyjen pääteemat ja kohderyhmät valittiin niin, että kerättävä tieto mahdollisimman hyvin palvelee hankkeen tiedontarpeita. Tutkijat ja hanketoimijat tekivät yhteistyötä kyselylomakkeiden laadinnassa ja aineistonkeruun käytännön toteutuksessa. Tutkijat ovat vastanneet kerättyjen aineiston analysoinnista ja tulosten raportoinnista.

Koulutuksen tutkimuslaitoksella kyselyistä vastasivat projektitutkija Timo Salminen ja erikoistutkija Helena Aittola.


Keywords: studies in an institution of higher education; universities; student admissions; open university


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 13:47