D4 Published development or research report or study
Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? : työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti (2020)


Juvonen-Posti, Pirjo, Saikku, Peppi, Turunen, Jarno, Nevala, Nina, Blomgren, Sanna, Kaleva, Simo, Turunen, Jarno, Henriksson, Mikko, Joensuu, Matti, Böckerman, Petri, Saari, Eveliina, Demos Helsinki Oy. (2020). Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? : työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2020:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-916-5


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Juvonen-Posti, Pirjo; Saikku, Peppi; Turunen, Jarno; Nevala, Nina; Blomgren, Sanna; Kaleva, Simo; Turunen, Jarno; Henriksson, Mikko; Joensuu, Matti; Böckerman, Petri; et al.

eISBN: 978-952-287-916-5

Journal or series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

eISSN: 2342-6799

Publication year: 2020

Number in series: 2020:40

Number of pages in the book: 271

Publisher: Valtioneuvoston kanslia

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-916-5

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73851


Abstract

Tavoitteenamme oli tuottaa kokonaiskuva hallinnonalat ja palvelujärjestelmät ylittävästä työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden kokonaisuudesta ja kuvata, miten yhteensovitettavien palveluiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. Tarkastelimme yhteensovittamista monialaisten palveluiden palveluintegraation, vaikuttavuuden arvioinnin ja systeemisen muutostarpeen ennakoinnin näkökulmista. Aineistoinamme olivat kirjallisuuskatsaukset, asiakkaiden ja asiantuntijoiden haastattelut ja kyselyt, kansalliset rekisterit ja skenaariotyöpajatyöskentely.

Tulostemme mukaan työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden yhteensovittaminen ja asiakkaan tarpeita vastaava palveluintegraatio toteutuu tällä hetkellä vasta jossain määrin. Yhteenvedossa esitämme suositukset monialaisten palveluiden vaikuttavuuden arvioinnin ja poliittisen päätöksenteon tueksi erityisesti sosiaaliturva-, sosiaali- ja terveyspalveluiden -, ja työllisyyttä edistävien palveluiden uudistuksiin liittyen.

Tulostemme perusteella tarvitaan siirtymää kohti ihmislähtöistä monialaisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen systeemiä ja politiikkaa. Tulevaisuuden ennakoinnissa korostui näkemys, että osallistumisen yhteiskuntaan muutoinkin kuin perinteisen palkkatyön kautta tulisi olla arvokasta. Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelu- ja etuusjärjestelmässä tulisi tunnistaa ja tukea monenlaista osallistumista yhteiskuntaan. Vaikuttavuuden arvioinnissa on vahvistettava palveluiden prosessien ja toimeenpanon arviointia.


Keywords: employment policy; social security policy; service systems; social services; employment services; social security; work ability; access to employment; subsidised employment; efficacy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2021-20-09 at 16:18