G5 Artikkeliväitöskirja
Pitkään imettäneet äidit : tutkimus äitien fyysisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta tilasta (2021)
Long-term breastfeeding mothers : study of physical, social and emotional space of mothers.


Säilävaara, J. (2021). Pitkään imettäneet äidit : tutkimus äitien fyysisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta tilasta [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 347. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8503-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Säilävaara, Jenny

eISBN: 978-951-39-8503-5

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 347

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (79 sivua, 31 sivua useina numerointijaksoina, 25 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8503-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Imetykseen liittyy paljon erilaisia normeja. Suomessa äitien odotetaan imettävän lapsiaan, mutta imetyksen sopivaa kestoa määrittävät sekä terveysviranomaisten suositukset että kulttuuriset odotukset. Suomella on kansanterveydellinen tavoite nousta imetystilastojen kärkeen. Samalla monet äidit kohtaavat haasteita imetyksen kanssa. Tämä artikkeliväitöskirja käsittelee yli vauvaiän (12 kk) jatkuvaa imetystä kulttuurisena ilmiönä. Tutkimuksen näkökulma on sukupuolentutkimuksellinen. Tutkimus kiinnittyy feministisen äitiystutkimuksen perinteeseen antamalla tilaa äitien kokemuksille sekä tarkastelemalla kriittisesti kulttuurisia normeja ja odotuksia. Esitän, että suomalainen imetysnormi asettuu 12 kuukauden kohdalle, eli äitien oletetaan imettävän maksimissaan vuoden ajan. Väitöskirjan neljässä osatutkimuksessa vuoden normin ylittävää imetystä tarkastellaan kussakin tietyn teoreettisen keskustelun ja käsitteellistyksen avulla. Näitä ovat tila, ruumiillisuus ja relationaalisuus sekä hyvän äitiyden määrittely. Väitöstutkimuksen yhteenvedossa keskeistä on tilan rakentuminen fyysisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti, joihin myös ruumiillisuus ja relationaalisuus kiinnittyvät. Tutkimuskysymyksenä on, millaisena pitkään imettäneiden äitien fyysinen, sosiaalinen ja emotionaalinen tila rakentuu kokemuskertomuksissa ja mediateksteissä. Aineistoja on kaksi. Ensisijaisena aineistona on vuonna 2012 kirjoituskutsulla kerätyt 39 äitien kirjoittamaa imetystä käsittelevää kokemuskertomusta, joita analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Toisena aineistona on Ylen ja Helsingin Sanomien internetsivuilla vuosien 2014–2017 välillä julkaistut mediatekstit, jotka käsittelivät pitkäkestoista imetystä ja/tai julkista imetystä. Mediatekstejä analysoidaan kriittistä diskurssianalyysia hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yli vauvaiän jatkuva imetys haastaa kulttuurisia normeja sopivan ja epäsopivan välillä. Väitöskirja pyrkii monipuolistamaan äitiydestä käytävää keskustelua tuomalla keskiöön äitien kokemuskertomukset ja imetystä käsittelevät mediatekstit. Tulokset osoittavat fyysisiin tiloihin liittyvää hankaluutta, sosiaalisessa tilassa rakentuvia sopivuussääntöjä sekä emotionaalisia tiloja, joita määrittävät äitien imetykseen liittyvät (fyysiset) tunteet ja niiden sopivuus tai sopimattomuus. Tutkimus myös purkaa osaltaan imetykseen liittyvää medikalisaatiota keskittymällä terveysviranomaisten tuottamien dokumenttien sijaan äitien kokemuskertomuksiin ja mediateksteihin.


YSO-asiasanat: imetys; äitiys; tukeminen; vauvat; ruokinta; äidit; ruumiillisuus; kokemukset; sukupuolentutkimus

Vapaat asiasanat: Long-term breastfeeding; space; mothering; embodiment; relationality


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 17:54