D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia (2021)


Ursin, J., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., Palonen, M., Kleemola, K., Toom, A., & Nissinen, K. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatUrsin, Jani; Hyytinen, Heidi; Silvennoinen, Kaisa; Palonen, Maarit; Kleemola, Katri; Toom, Auli; Nissinen, Kari

ISBN978-952-263-888-5

eISBN978-952-263-892-2

Lehti tai sarjaOpetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

ISSN1799-0343

eISSN1799-0351

Julkaisuvuosi2021

Sarjan numero2021:6

Kirjan kokonaissivumäärä164

KustantajaOpetus- ja kulttuuriministeriö

KustannuspaikkaHelsinki

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielisuomi

Pysyvä verkko-osoitehttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73948

LisätietojaJulkaisun muut kieliversiot: "Assessment of undergraduate students’ generic skills in Finland : Findings of the Kappas! project"; http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-901-1. - "Utvärdering av högskolestuderandes generiska färdigheter – resultat från Kappas! -studien" (tiivistelmä); http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-825-0.


Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tasolla korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden geneeriset taidot ovat, mitkä tekijät ovat yhteydessä geneeristen taitojen tasoon ja missä määrin geneeriset taidot kehittyvät korkeakouluopintojen aikana. Tutkimuksessa arvioitavia geneerisiä taitoja olivat analyyttinen päättely ja arviointi, ongelmanratkaisu, argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen hallinta. Tutkimukseen osallistui yliopistojen alemman korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon alku- ja loppuvaiheen opiskelijoita (n = 2402) ammattikorkeakouluista (n = 7) ja yliopistoista (n = 11). Tulosten mukaan lähes 60 prosentilla korkeakouluopiskelijoista geneeriset taidot olivat korkeintaan tyydyttävällä tasolla ja noin 40 prosentilla vähintään hyvällä tasolla. Geneeristen taitojen osaamiseroja keskeisimmin selittivät korkeakouluopiskelijan koulutus- ja sosioekonomiseen taustaan liittyvät tekijät. Poikkileikkausasetelma antoi myös viitteitä siitä, että geneeriset taidot kehittyvät jossain määrin opintojen aikana. Tutkimuksen tulosten perusteella geneeristen taitojen oppimiseen on kiinnitettävä huomiota jo alemmilla koulutusasteilla ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, geneeristen taitojen merkitystä opiskelijavalinnoissa on selvitettävä, geneerisiä taitoja kehitettäessä on otettava huomioon ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen erilaiset tavoitteet sekä geneeristen taitojen oppimista on tavoitteellisesti tuettava korkeakouluopinnoissa.


YSO-asiasanatkorkeakoulupedagogiikkaopiskelijatkorkeakoulutammattikorkeakoulutyliopistotargumentointiongelmanratkaisutaidotosaaminenarviointi


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


Liittyvät tutkimusaineistot


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2021


Viimeisin päivitys 2024-03-04 klo 20:05