A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Urheilu-uran yhdistäminen koulutukseen : kaksoisuraympäristöt ja urheilulukioiden menestystekijät Suomessa (2021)
Integrating an athletic career with school in Finland : Dual career environments and success factors of sport high schools


Nikander, A., Saarinen, M., Aunola, K., Kalaja, S., & Ryba, T. V. (2021). Urheilu-uran yhdistäminen koulutukseen : kaksoisuraympäristöt ja urheilulukioiden menestystekijät Suomessa. Liikunta ja tiede, 58(1), 77-85. https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_1_2021_s77-85.pdf


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nikander, Aku; Saarinen, Milla; Aunola, Kaisa; Kalaja, Sami; Ryba,Tatiana V.

Lehti tai sarja: Liikunta ja tiede

ISSN: 0358-7010

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 58

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 77-85

Kustantaja: Liikuntatieteellinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_1_2021_s77-85.pdf

Julkaisun avoin saatavuus: Muulla tavalla avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74225


Tiivistelmä

Eurooppalaisessa urheilupolitiikassa on viime vuosikymmenten aikana kasvavassa määrin pyritty tukemaan urheilu-uran yhdistämistä opiskeluun ja työuraan. Erasmus+ projektin “Ecology of Dual Career” (ECO-DC, 2017) tutkimusryhmän määritelmän mukaan tämä urheilun ja koulutuksen/työn yhdistävä kaksoisuraa tukeva kehitysympäristö (Dual Career Development Environment, DCDE) on tarkoituksenmukaisesti kehitetty järjestelmä, joka pyrkii auttamaan urheilijoita tavoitteellisen urheilu-uran ja opiskelun tai työn yhdistämisessä (Morris ym. 2020). Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaiset kaksoisuran kehitysympä-ristöt sekä selvitetään kyselytutkimuksen avulla kehitysympäristöjen erilaisten menestyspiirteiden esiintymistä suomalaisissa urheilulukioissa.Suomalaisia kaksoisuraympäristöjä tunnistettiin yhteensä 12. Ne voitiin luokitella kolmeen erilaiseen kategoriaan: koulutuspohjaisiin, urheilupohjaisiin ja työelämäpohjaisiin. Suomalaisten urheilulukioiden, joita voidaan pitää koulutuspohjaisina kaksoisuran kehitysympäristöinä menestystekijöitä tutkittiin kyselytutkimuksella, johon osallistui 21 opiskelijaurheilijaa ja 48 opiskelijaurheilijoiden tukiryhmään kuuluvaa henkilöä (esimerkiksi opettaja, valmentaja, rehtori, fysioterapeutti). Urheilulukioiden menestystekijöiksi tunnistettiin erityisesti opiskelun ja urheilun yhdistämisessä auttava tukiryhmä, asiantuntijapalveluiden hyvä saatavuus, voimaannuttava lähestymistapa henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä joustavat kaksoisuraratkaisut. Tukiryhmä arvioi kokonaisvaltaisen lähestymistavan opiskelijaurheilijan elämään, joustavien kaksoisuraratkaisujen mahdollistamisen sekä opiskelijaurheilijoiden mielenterveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen esiintyvän urheilulukioissa vahvemmin kuin mitä opiskelijaurheilijat arvioivat.


YSO-asiasanat: urheilijat; urheilu-ura; opiskelu; työura; yhteensovittaminen; urakehitys; urheilulukiot

Vapaat asiasanat: urheilijan kehitys; kaksoisura; Suomi


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

Alustava JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2021-28-09 klo 14:06