A1 Journal article (refereed)
Hyvinvointia paikallistamassa : maaseudun paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoreettinen tulkintamalli (2020)


Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2020). Hyvinvointia paikallistamassa : maaseudun paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoreettinen tulkintamalli. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(4), 374-391. https://doi.org/10.30668/janus.84079


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kattilakoski, Mari; Rantamäki, Niina

Journal or series: Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

ISSN: 1235-7812

eISSN: 2489-4990

Publication year: 2020

Volume: 28

Issue number: 4

Pages range: 374-391

Publisher: Sosiaalityön tutkimuksen seura; Sosiaalipoliittinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30668/janus.84079

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74312


Abstract

Jäsennämme artikkelissa maaseudun paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin muotoutumiseen liittyviä tekijöitä. Lähtökohtanamme toimii paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoria, jonka pohjalta kehitämme maaseudun paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin analyysiin soveltuvaa teoreettista tulkintamallia. Tässä käytämme apuna sosiaalitieteestä käsin rakentuvaa kompleksisuusajattelua. Nostamme esiin neljä alkuperäistä teoriaa täydentävää ja laajentavaa ulottuvuutta: paikallisuuden määrittymiseen vaikuttavat tekijät, kokonaisvaltainen näkökulma hyvinvointiin, vuorovaikutusta ja osallisuutta edistävät rakenteet ja toimintakäytännöt sekä tulevaisuusperspektiivi. Tältä pohjalta esittelemme maaseudun paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoreettisen tulkintamallin, jonka avulla on mahdollista tunnistaa ja ymmärtää niitä moninaisia tekijöitä, joilla on vaikutusta ja merkitystä maaseutuyhteisöjen paikallisen hyvinvoinnin muotoutumisessa.


Keywords: countryside; areas and regions; well-being; local character


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-10-01 at 12:23