D1 Article in a trade journal
Suomalaisten talousosaaminen : kunnossa vai retuperällä? (2020)


Rautopuro, J., & Nissinen, K. (2020). Suomalaisten talousosaaminen : kunnossa vai retuperällä?. Talous & yhteiskunta, 48(4), 44-49. https://labour.fi/t&y/suomalaisten-talousosaaminen-kunnossa-vai-retuperalla/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rautopuro, Juhani; Nissinen, Kari

Journal or series: Talous & yhteiskunta

ISSN: 1236-7206

eISSN: 1795-181X

Publication year: 2020

Volume: 48

Issue number: 4

Pages range: 44-49

Publisher: Palkansaajien tutkimuslaitos

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://labour.fi/t&y/suomalaisten-talousosaaminen-kunnossa-vai-retuperalla/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74421


Abstract

Julkisuudessa on vuosien varrella arvosteltu suomalaisten ja etenkin nuorten talousosaamista ja taloudellista lukutaitoa. Heikon osaamisen on katsottu aiheuttavan ylivelkaantumista ja muita ongelmia. Syitä tilanteeseen on etsitty erityisesti koulutusjärjestelmästä, jonka ei katsota antavan riittäviä eväitä talousasioiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen. Tässä artikkelissa pyrimme tuomaan esille tutkimuksissa havaittua tietoa etenkin suomalaisten nuorten talousosaamisesta. Tulostemme perusteella huoli on jonkin verran liioiteltu.


Keywords: young people; personal finance; know-how; economics (curriculum subjects); learning results; Programme for International Student Assessment


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 13:57