A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Sosiaalityön hyveet : millaisia haasteita hyveiden mukainen toiminta sosiaalityössä kohtaa? (2021)
Virtues in social work : what factors challenge the actualization of employees' virtues?


Ylinen, T., Ruokolainen, M., Huhtala, M., & Juhila, K. (2021). Sosiaalityön hyveet : millaisia haasteita hyveiden mukainen toiminta sosiaalityössä kohtaa?. Psykologia, 56(1), 20-32.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ylinen, Tyyne; Ruokolainen, Mervi; Huhtala, Mari; Juhila, Kirsi

Lehti tai sarja: Psykologia

ISSN: 0355-1067

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 56

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 20-32

Kustantaja: Suomen psykologinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Hyveet ovat niitä yksikön ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä hyvän ihmisen ja saavat hänet toimimaan hyvin ja eettisesti. Työntekijän hyveiden ajatellaan olevan vastaavasti niitä työntekijän ominaisuuksia, jotka saavat hänet toimimaan hyvin, oikein ja eettisesti työssään. Hyveitä ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus ja myötätunto. Hyveiden ajatellaan takaavan toiminnan eettisyyden eettisiä periaatteita, arvoja ja toimintaohjeita paremmin. Sosiaalityö on ala, jonka laatu ja eettisen työn toteuttamismahdollisuudet ovat herättäneet viime vuosina paljon keskustelua. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tekijöitä, jotka työntekijöiden näkemysten mukaan vaikuttavat hyveiden toteutumismahdollisuuksiin kunnallisessa sosiaalityössä. Näiden tekijöiden tunteminen on tärkeää, koska mahdollistamalla hyveiden mukainen toiminta, voidaan edistää myös työntekijöiden hyvinvointia ja parempaa työssä suoriutumista. Tutkimuksessa haastateltiin kahden kunnan sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia sekä heidän lähiesimiehiään (N = 38). Tulokset osoittivat, että hyveiden mukaista toimintaa haastateltavien mukaan haastoivat työn kuormittavuus (aika- ja resurssipaineet), työntekijään liittyvät tekijät (mm. väsymys, yksityiselämän ongelmat), asiakkaaseen liittyvät tekijät (mm. aggressiivinen käytös, epärehellisyys) sekä työyhteisön toimintaan liittyvät tekijät (mm. tuen puute, ristiriitaiset ohjeistukset).


YSO-asiasanat: sosiaalityö; työntekijät; sosiaalityöntekijät; ammattietiikka; eettisyys; hyveet; arvot (käsitykset); työn kuormittavuus

Vapaat asiasanat: employees; virtues; social work; ethics


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

Alustava JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 17:54