A1 Journal article (refereed)
Selostuksesta tulkintoihin : aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä (2019)


Paldanius, H. (2019). Selostuksesta tulkintoihin : aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä. Virittäjä, 123(3), 347-372. https://doi.org/10.23982/vir.70430


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Paldanius, Hilkka

Journal or series: Virittäjä

ISSN: 0042-6806

eISSN: 2242-8828

Publication year: 2019

Publication date: 21/10/2019

Volume: 123

Issue number: 3

Pages range: 347-372

Publisher: Kotikielen Seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23982/vir.70430

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75156

Additional information: Artikkeli avautuu Journal.fi -palvelussa 12 kk julkaisemisen jälkeen.


Abstract

Artikkelissa selvitetään tiedonalakohtaisten tekstitaitojen viitekehyksessä, miten lukiolaisten historian esseissä rekontekstualisoidaan aineistona olevia historiallisia -dokumentteja ja miten dokumentteja selostavat ja niitä tulkitsevat esitykset eroavat toisistaan. Aineistona on 52 lukion kurssikokeen yhteydessä kirjoitettua esseetä, joiden tehtävänanto edellyttää aineistojen hyödyntämistä vastauksen perustelussa. Tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena viitekehyksenä ovat systeemis-funktionaalinen kieliteoria ja siihen pohjautuva suhtautumisen teoria. Tutkimuksen analyysiyksikön rajauksessa hyödynnetään projektion käsitettä, ja analyysin kohteeksi on valittu sellaiset projektiot, joissa tiedon lähteeksi osoitetaan aineistona olevat dokumentit.

Tutkimuksen perusteella dokumenttien esittämisen tavat voidaan nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä ovat tiukemmin dokumentin muotoa noudattavat ja toisessa päässä kauempana dokumentin sisällöstä olevat projektiot. Historian tekstitaitojen kannalta kiinnostavia ovat tulkintaa osoittavat esitykset, joissa projektion muotoilu voi kieliä kirjoittajan historian osaamisesta. Projektioiden muotoilussa näkyy myös se, että tehtävänantoon kuuluu useampia dokumentteja, joita tulkitaan suhteessa toisiinsa.

Kuvadokumenttia projisoidaan tekstidokumenteista poikkeavalla tavalla, sillä jo pelkkä dokumentin sisällön esittäminen vaatii kirjoittajalta kuvan selostamista omin sanoin. Monissa dokumenttia projisoivissa esityksissä on suhtautumisen ilmauksia, jotka esittävät dokumentit faktuaalisina ja tekstiin rakentuvan kirjoittajaäänen ajattelua tukevina lähteinä, mikä voi olla ongelmallista historian tekstitaitojen kannalta.

Dokumenttien esittämisen tavoissa yksittäisillä sananvalinnoilla voi olla merkitystä sille, millaisen kuvan esitys rakentaa kirjoittajan historian osaamisesta. Niinpä historian opetuksessa olisikin tärkeää panostaa aineistojen esittämisen opetteluun, jotta tällä tiedonalalla tärkeät tekstitaidot kehittyisivät.


Keywords: history; literary skills; source material; writing; projection (modelling)

Free keywords: history; writing; projection; appraisal theory


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: 2


Last updated on 2023-10-01 at 13:21