D4 Published development or research report or study
Työmarkkinatieto digitalisoituvassa Suomessa (2021)


Tuomi, I., Hautamäki, A., & Ketamo, H. (2021). Työmarkkinatieto digitalisoituvassa Suomessa. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2021:24. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-271-8


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tuomi, Ilkka; Hautamäki, Antti; Ketamo, Harri

eISBN: 978-952-383-271-8

Journal or series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

eISSN: 2342-6799

Publication year: 2021

Number in series: 2021:24

Number of pages in the book: 199

Publisher: Valtioneuvoston kanslia

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-271-8

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75291


Abstract

Tässä selvityksessä on kartoitettu ura- ja koulutusvalintoja tukevia tietojärjestelmiä eri maissa, tähän käyttöön soveltuvia tietovarantoja Suomessa ja esitetty kehitysehdotuksia, joilla Suomessa voidaan aiempaa paremmin vastata muuttuvien työmarkkinoiden haasteisiin. Selvityksessä on tehty katsaus ura- ja koulutusvalintoja, siirtymiä ja nivelkohtia käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen. Selvityksessä esitetään perinteistä laajempi työmarkkinatiedon käsite, joka sisältää ulkoisia työmarkkinoita kuvaavan informaation lisäksi digitaalisten palvelujen henkilökohtaistamiseksi tarvittavaa tietoa.

Raportin johdanto kuvaa tätä työmarkkinatiedon kenttää ja esittelee hankkeen tavoitteet ja selvityksen lähestymistavan. Raportin toinen luku kuvaa käytössä ja kehitteillä olevien työmarkkinatieto- ja ohjausjärjestelmien yleispiirteitä ja kehityehdotusten taustaa. Kolmas luku kuvaa järjestelmiä vertailumaissa. Neljäs luku kartoittaa Suomessa käytettävissä olevia tietovarantoja ja tieto- ja ohjauspalveluja. Viides luku tarjoaa katsauksen ura- ja koulutuspolkujen siirtymistä ja nivelvaiheista tehtyyn tutkimukseen. Kuudes luku esittää joukon kehitysehdotuksia. Ehdotuksia on taustoitettu erityisesti avoimien tietovarantojen, elinikäisen oppimisen, uusien sääntelytarpeiden ja data-analytiikan uusien mahdollisuuksien näkökulmista.


Keywords: career planning; career choice; educational choices; lifelong learning; labour market; digitalisation; online services


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2021-09-08 at 18:08