G5 Artikkeliväitöskirja
Fyysisesti vammaisten naisten kertomukset äitiydestä : äitiysidentiteetin rakentumisen jännitteitä (2021)
Physically disabled women’s narratives of motherhood : tensions of constructing maternal identity


Lappeteläinen, A. (2021). Fyysisesti vammaisten naisten kertomukset äitiydestä : äitiysidentiteetin rakentumisen jännitteitä [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 365. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8580-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Lappeteläinen, Anita

eISBN: 978-951-39-8580-6

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 365

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (61 sivua, 17 sivua useina numerointijaksoina, 53 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8580-6

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten fyysisesti vammaiset naiset rakentavat kerronnassaan äitiysidentiteettiään ja toimijuuttaan. Tutkimusaineistona toimivat kuudentoista fyysisesti vammaisen naisen äitiyskertomukset, jotka analysoitiin narratiivisesti. Tutkimustulokset osoittivat, miten fyysisesti vammaiset naiset joutuivat vastustamaan vammaisuuteen liitettäviä kielteisiä merkityksiä sekä kamppailemaan näiden merkitysten luoman stigman kanssa. Tämä puolestaan aiheutti jännitteitä ja ristiriitoja heidän äitiysidentiteettinsä rakentamiseen. Äitiys mahdollisti muutoksen vammaisten naisten identiteetin rakentamisessa, ja heidän äitiyskertomuksensa edustivatkin muutos- ja kasvukertomuksia. Fyysisesti vammaiset naiset hyödynsivät kulttuurisia mallitarinoita äitiysidentiteetin rakentamisessa. Äitiydellä oli suuri merkitys heille: se mahdollisti identiteetin eheytymisen ja elämän merkitykselliseksi kokemisen. Lisäksi äitiys antoi mahdollisuuden tulla nähdyksi vastuullisena aikuisena ja saamaan yhteiskunnalta kunnioitusta. Fyysisesti vammaisten naisten äitiyskertomukset osoittivat, miten vammaisten naisten äitiys on yhteiskunnallisena kysymyksenä ristiriitainen ja jännitteinen. Näin ollen äitiyden ja vanhemmuuden moninaisuuden ja äitiyteen liittyvien tuen tarpeiden tunnistaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kuntouksen palveluissa voisivat vahvistaa vammaisten naisten vanhemmuutta. Kerronnallisen lähestymistavan hyödyntäminen voisi auttaa äitejä jakamaan erilaisia kokemuksia, saamaan tukea ongelmatilanteissa ja ymmärtämään ja hyväksymään jokaisen äidin erilaisuuden ja yksilöllisyyden.


YSO-asiasanat: äidit; äitiys; vammaisuus; vammaiset; liikuntavammaiset; vanhemmuus; odotukset; identiteetti; toimijuus; kokemukset

Vapaat asiasanat: agency; dominant narrative; narrative identity; motherhood; disability


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2021-09-06 klo 08:04