G5 Artikkeliväitöskirja
“Back on the right track”: rehabilitees' and their spouses' experiences of burnout and recovery (2021)
”Takaisin oikeille raiteille” : kuntoutujien ja puolisoiden kokemukset työuupumuksesta ja siitä toipumisesta


Salminen, S. (2021). “Back on the right track”: rehabilitees' and their spouses' experiences of burnout and recovery [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 366. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8588-2


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Salminen, Stela

eISBN: 978-951-39-8588-2

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 366

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (103 sivua, 36 sivua useina sivunumerointijaksoina)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8588-2

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia kuntoutusasiakkaiden subjektiivisia kokemuksia työuupumuksesta toipumisesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia puolisoiden kokemuksia kuntoutettujen uupumisesta ja toipumisesta. Tutkimuksen osallistujat rekrytoitiin Keski-Suomessa sijaitsevasta kuntoutuskeskuksesta. Työuupumus määriteltiin stressiin liittyväksi oireyhtymäksi, jolle on ominaista uupumus, kyynisyys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Osatutkimuksessa I tutkittiin kuntoutusasiakkaiden (n = 12) kokemuksia toipumisesta kuntoutuskurssin aikana. Tulokset sisällönanalyysista osoittivat, että toipuminen oli kumulatiivinen prosessi, jonka aikana kuntoutusasiakkaat saivat tukea, saavuttivat paremman tietoisuuden työuupumuksen oireista, ja oppivat hyväksymään itsensä. Toipumisprosessi huipentui palautuneeseen iloon. Sisällönanalyysin pääteemaksi nousi Hyvinvointi omissa käsissäni, joka kuvasti kuntoutujien oivallusta siitä, että he olivat vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Osatutkimuksessa II käytettiin pitkittäisasetelmaa ja analysoitiin neljän kuntoutusasiakkaan narratiiveja työuupumuksesta ja siitä toipumisesta kaksi vuotta kuntoutuksen päättymisen jälkeen. Henkilökohtainen toimijuus, esimiehen tuki ja kuntoutuskurssi nostettiin tärkeiksi tekijöiksi osallistujien narratiiveissa. Työpaikan vaihto ei ollut ratkaiseva tekijä toipumisen ylläpitämisessä. Sen sijaan suotuisat muutokset työpaikoilla, kuten tehtävien uudelleenorganisointi, työajan vähentäminen ja esimiehen tuki, olivat tärkeämpiä. Osatutkimuksessa III tutkittiin puolisoiden (n = 10) kokemuksia kuntoutujien uupumisesta ja siitä toipumisesta. Tulokset osoittivat, että kuntoutujien työuupumus- ja toipumisprosesseilla oli merkittävä vaikutus puolisoihin ja puolisoiden välisiin suhteisiin. Puolisoilla oli ratkaiseva rooli työuupuneen puolison tukemisessa sekä emotionaalisesti että käytännössä, mutta toipumisprosessi tuotti heille itselleen myös huomattavaa kuormitusta. Parisuhteen kohdalla puolisot pitivät suhteen pysähtyneisyyttä uupumisen vahingollisimpana seurauksena. Puolisot kuitenkin korostivat sitoutumistaan suhteeseen ja pystyivät löytämään positiivisia puolia yhdessä koetuista vaikeuksista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntoutus oli tärkeä tekijä, joka käynnisti toipumisprosessin. Toimijuus ja esimiehen tuki olivat välttämättömiä toipumisen jatkamiselle ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle. Työuupumus vaikutti myös uupuneiden läheisiin. Puolisot ja muut perheenjäsenet olisi otettava huomioon suunniteltaessa interventioita, sillä työuupumus vaikuttaa myös heidän hyvinvointiinsa.


YSO-asiasanat: työelämä; uupumus; kuntoutus; toipuminen; henkinen hyvinvointi; parisuhde; tukeminen; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: burnout; recovery; rehabilitation; spouses; qualitative research; content analysis; narrative analysis; thematic analysis


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:41