A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Geometrinen hahmottaminen sosiaalisena, vuorovaikutteisena ja kehollisena toimintana (2021)
Geometrical perception as social, interactional and embodied action


Jakonen, T., Szabó, T. P., & Fenyvesi, K. (2021). Geometrinen hahmottaminen sosiaalisena, vuorovaikutteisena ja kehollisena toimintana. Kasvatus, 52(1), 7-21. https://journal.fi/kasvatus/article/view/107960


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Jakonen, Teppo; Szabó, Tamás Peter; Fenyvesi, Kristóf

Lehti tai sarja: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

eISSN: 2737-0658

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 52

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 7-21

Kustantaja: Suomen kasvatustieteellinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://journal.fi/kasvatus/article/view/107960

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77885

Lisätietoja: Artikkeli avautuu Journal.fi -palvelussa 12 kk julkaisemisen jälkeen.


Tiivistelmä

Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista käsittelevässä tutkimuksessa on viime aikoina korostettu kehon, kognition ja vuorovaikutuksen läheistä yhteyttä. Tässä artikkelissa pohdimme, millä tavoin geometrinen hahmottaminen on sosiaalista, vuorovaikutteista ja materiaalien välittämää kehollista toimintaa. Tarkastelemme eräässä kouluajan ulkopuolella järjestetyssä STEAM-työpajassa kerättyä videoaineistoa keskustelunanalyysin menetelmin. Työpajassa alakouluikäiset oppilaat saivat tehtäväkseen koota pareittain jalkapallon geometrisen representaation 4DFrame-rakennussarjan muoviputkista ja -kiinnikkeistä. Tapaustutkimuksemme osoittaa, miten tämän kaltaisen ohjatun rakennustehtävän aikana katse, koskettaminen ja osoittaminen auttoivat osallistujia hahmottamaan keskeneräisen jalkapallon geometrisessa rakenteessa olevia ongelmia sekä visualisoimaan rakenteita ja niiden suunnittelemista. Oppilaiden kehollisesti visualisoimat rakenteet auttoivat työpajan ohjaajaa identifioimaan rakenteiden ongelmakohtia ja korjaamaan oppilaiden geometrista hahmottamista. Tarkastelemassamme STEAM-työpajassa hahmottaminen oli moniaistista ja vuorovaikutteista toimintaa; se oli yhtäältä jalkapallon geometrisen mallin oppimisen tavoite ja toisaalta sen rakentamisen edellytys. Tuloksemme tukevat aiempia tutkimushavaintoja kehon, oppimateriaalien ja vuorovaikutuksen keskeisestä merkityksestä monenlaisissa opetus- ja oppimisympäristöissä.


YSO-asiasanat: luonnontieteet; matematiikka; opetus; geometria; hahmottaminen; oppiminen; kokemusoppiminen; sosiaalinen vuorovaikutus; keskustelunanalyysi

Vapaat asiasanat: STEAM-opetus; kehollinen oppiminen


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Alustava JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2022-02-05 klo 13:20