D2 Article in a professional book
Taide polkuna kieleen : taidelähtöinen kielenoppiminen ja kielitietoisuuden kehittäminen (2021)
Konstens väg till språket : konstbaserad språkinlärning och utveckling av språkmedvetenhet


Lähteelä, J., Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2021). Taide polkuna kieleen : taidelähtöinen kielenoppiminen ja kielitietoisuuden kehittäminen. In T. Kangasvieri, L. Lempel, A. Palojärvi, & J. Moate (Eds.), Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi : askeleita kehittämistyöhön (pp. 39-41, 61-63). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8644-5


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lähteelä, Johanna; Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja

Parent publication: Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi : askeleita kehittämistyöhön

Parent publication editors: Kangasvieri, Tea; Lempel, Liisa; Palojärvi, Anu; Moate, Josephine

ISBN: 978-951-39-8643-8

eISBN: 978-951-39-8644-5

Publication year: 2021

Pages range: 39-41, 61-63

Number of pages in the book: 219

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish; Swedish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8644-5

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Taide tarjoaa mahdollisuuksia elämykselliseen, kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Nämä pedagogiset painotukset ovat keskeisiä kieltenopetuksessa, olipa kyse mistä tahansa kielestä. Opetuksessa käytetään taiteen eri muotoja: musiikkia, draamaa, kirjallisuutta ja sanataidetta, kuvataiteita, käsityötä, erilaista monimediaista ilmaisua ja näiden yhdistelmiä. Tässä luvussa esitellään taidelähtöisen kieltenopetuksen mahdollisuuksia ja käytännön toteutuksessa huomioonotettavia seikkoja.


Keywords: language education; language teaching; language-aware education; language learning; arts-based methods


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-19-08 at 19:33