B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Matemaattisten oppimisvaikeuksien kuntoutus : sateenvarjokatsaus tutkimusnäyttöön (2021)
Effective interventions for mathematical learning difficulties : and umbarelle review


Ermi, Laura, Koponen, Tuire, Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KTV). (2021). Matemaattisten oppimisvaikeuksien kuntoutus : sateenvarjokatsaus tutkimusnäyttöön. Psykologia, 56(2), 182-199.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ermi, Laura; Koponen, Tuire; Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KTV)

Lehti tai sarja: Psykologia

ISSN: 0355-1067

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 56

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 182-199

Kustantaja: Suomen psykologinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Matemaattiset oppimisvaikeudet ovat yleisiä vaikeuksia, joiden vaikutukset ulottuvat koulunkäynnistä arjen osallistumiseen ja työelämään kiinnittymiseen aikuisuudessa. Tämä katsaus kokoaa yhteen systemaattisissa katsauksissa ja meta-analyyseissa julkaistua tutkimustietoa lasten ja nuorten matemaattisten taitojen kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Katsauksessa keskitytään tutkimusnäytön perusteella lupaaviin käytäntöihin, joita on mahdollista hyödyntää lasten ja nuorten matemaattisten oppimisvaikeuksien neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Systemaattinen kirjallisuushaku tuotti 32 artikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2002-2017. Yleisellä tasolla arvioituna katsausten laatu oli AMSTAR 2 -kriteereihin peilaten alhainen, joten tässä kokoavassa katsauksessa nostetaan esiin sellaisia lasten ja nuorten matemaattisten perusvalmiuksien, peruslaskutoimitusten hallinnan sekä sanallisten tehtävien ratkaisemisen interventioita, joiden vaikuttavuudesta oli näyttöä useammassa kuin yhdessä katsauksessa tai meta-analyysissa. Tukea tutkimuksista saivat etenkin aikuisen johdolla toteutetut, strukturoidut menetelmät, joissa edetään vaiheittain konkreettisesta mallittamisesta ohjatun työskentelyn kautta kohti itsenäistä harjoittelua, sekä ongelmanratkaisustrategioiden käyttöön ja oman toiminnan ohjaamiseen tai havainnointiin harjaannuttavat menetelmät. Lapset ja nuoret, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia, eivät vaikuttaneet hyötyvän tietokoneavusteisesta harjoittelusta yhtä paljon verrattuna muihin menetelmiin, eikä työmuistikuntoutuksella havaittu olevan siirtovaikutusta matemaattisiin taitoihin.


YSO-asiasanat: oppimisvaikeudet; matemaattiset taidot; laskemisen erityisvaikeus; lapset (ikäryhmät); nuoret; neuropsykologinen kuntoutus; vaikuttavuus; näyttöön perustuvat käytännöt

Vapaat asiasanat: mathematical difficulties; mathematical learning disabilities; dyscalculia; interventions; remediation; evidence-based practices


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2021-09-06 klo 11:56