A1 Journal article (refereed)
Erontekoja meidän ja muiden välillä : turvapaikanhakijoihin kohdistuva vastarinta maaseudun kontekstissa (2021)


Välimaa, M. (2021). Erontekoja meidän ja muiden välillä : turvapaikanhakijoihin kohdistuva vastarinta maaseudun kontekstissa. Maaseutututkimus, 29(1), 6-31. https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109032


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Välimaa, Mira

Journal or series: Maaseutututkimus

ISSN: 2670-2347

eISSN: 2670-3068

Publication year: 2021

Volume: 29

Issue number: 1

Pages range: 6-31

Publisher: Maaseudun uusi aika ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109032

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76319


Abstract

Vuoden 2015 muuttoliike herätti kiivasta keskustelua turvapaikanhakijoita koskien. Tätä keskustelua käytiin myös useilla maaseutumaisilla paikkakunnilla, joihin vastaanottokeskuksia perustettiin. Artikkelissani tarkastelen turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa vastarintaa maaseudun kontekstissa kategorisointiin pohjautuvan temaattisen analyysin keinoin. Tutkimuskohteena on sosiaalisten kategorioiden synty ja ylläpitäminen. Näitä kategorioita luodaan ja merkityksellistetään turvapaikanhakijoita koskevissa keskusteluissa. Tarkastelen sitä, miten paikallisuutta ja ulkopuolisuutta tuotetaan sekä ylläpidetään turvapaikanhakijoihin kohdistuvissa vastustuspuheenvuoroissa. Tuotan tietoa siitä, miten maaseutupaikallisuus vaikuttaa turvapaikanhakijoihin kohdistuvaan vastarintaan. Tutkimus paikantuu Kauhavan kaupunkiin, jossa toimi vastaanottokeskus vuosina 2015–2019. Tutkimusaineisto koostuu paikallislehti Komian mielipidekirjoituksista sekä turvapaikanhakijoihin liittyvistä keskusteluista verkkopalvelu Suomi24 -keskustelufoorumilla. Turvapaikanhakijat ulkopuolisiksi positioivat kategoriat korostavat hierarkkisuutta, jossa korostuu länsimaisen kulttuurin ylivertaisuus.


Keywords: asylum seekers; refugee reception centres; countryside; rural communities; otherness; outsiderness; local character; letters to the editor; public discussion


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-14-09 at 11:57