A1 Journal article (refereed)
Kirjallisuus ja sen tutkimus digitaalisissa ympäristöissä (2021)


Roine, H.-R., & Piippo, L. (2021). Kirjallisuus ja sen tutkimus digitaalisissa ympäristöissä. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, 18(2), 6-27. https://doi.org/10.30665/av.102654


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Roine, Hanna-Riikka; Piippo, Laura

Journal or series: Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain

ISSN: 1795-3790

eISSN: 2242-3796

Publication year: 2021

Volume: 18

Issue number: 2

Pages range: 6-27

Publisher: Kirjallisuudentutkijain seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30665/av.102654

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76359


Abstract

Artikkeli keskittyy digitaalisen ympäristöllisyyden käsitteeseen kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta. Ympäristöllisyydellä viittaamme digitaalisen teknologian luomiin olosuhteisiin, jotka ympäröivät ja muovaavat erilaisia kirjoittamisen ja lukemisen tilanteita: se paitsi tekee analogisen ja digitaalisen vastakkainasettelusta riittämättömän lähtökohdan näiden tilanteiden hahmottamiselle, myös muokkaa sekä kirjoittavaa ja lukevaa subjektia että kirjallisen toimijuuden muitakin muotoja. Tästä lähtökohdasta tutkimme ja jäsennämme ympärristöllisyyden merkitystä kirjallisuudentutkimukselle. Tarkastelemme teknologian, kirjallisuuden ja niiden ihmiskäyttäjän toimijuuden yhteyttä niissä digitaalisen teknologian mahdollistamissa ja tuottamissa ympäristöissä, joissa ihmiset käyttäjinä toimivat, ja erottelemme toisistaan kirjallisuuden teknologiat, alustat ja käyttöliittymät. Kartoitamme ensin kirjallisuuden ja digitaalisuuden yhdistymistä erilaisissa kirjallisissa käytännöissä ja niiden tutkimuksessa. Sen jälkeen kehystämme uudelleen kaksi teoreettista rakennelmaa – kirjallisuuden havaittavan pinnan ja piiloon jäävän pinnanalaisen erottelun sekä tekijyyden ja lukijuuden välisen dynamiikan – ja avaamme niiden kautta teknologian, kirjallisuuden ja inhimillisen toimijuuden yhteenkietoutuneisuutta. Näin artikkeli rakentaa kirjallisuudentutkimuksen käyttöön jäsentyneen käsityksen digitaalisista ympäristöistä elimellisenä osana ihmiskäyttäjän toimijuutta.


Keywords: literature; fiction and poetry; digitalisation; network environment; user interfaces; writing; reading; human agency; literary research

Free keywords: ympäristöllisyys; digitaaliset ympäristöt


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 2


Last updated on 2022-20-09 at 15:39