B1 Non-refereed journal articles
Varusmieskoulutus näkymättömänä koulutusinvestointina sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta (2021)


Heikkilä, J. T. S. (2021). Varusmieskoulutus näkymättömänä koulutusinvestointina sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 117(2), 275-284. https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/06/KAK_2_2021_WEB_heikkila2.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Heikkilä, Jussi T. S.

Journal or series: Kansantaloudellinen aikakauskirja

ISSN: 0022-8427

eISSN: 2343-063X

Publication year: 2021

Volume: 117

Issue number: 2

Pages range: 275-284

Publisher: Taloustieteellinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/06/KAK_2_2021_WEB_heikkila2.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76514

Additional information: Talous ja politiikka


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan asevelvollisuutta ja varusmieskoulutusta koulutusinvestointina sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja erityisesti Suomen kontekstissa. Tilastojen valossa varusmieskoulutus on näkymätön koulutusinvestointi. Varusmieskoulutusta ei huomioida inhimillistä pääomaa ja koulutusvuosia mittaavassa laajasti käytetyssä Barro ja Lee (2013) -tilastossa. Eivätkä sukupuolten tasa-arvoa mittaavat indeksit huomioi sukupuolittunutta asevelvollisuutta. Varusmieskoulutuksella voi kuitenkin olla moninaisia vaikutuksia sekä yksilöihin että yhteiskunnan tasolla (ml. kriisinhallintaan liittyvät tiedot ja taidot, maanpuolustustahto, koulutusvalinnat, työmarkkinatulemat, koulutuksen ja ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio). Asevelvollisuuden ja varusmieskoulutuksen sukupuolivaikutusten systemaattista arviointia edistäisivät luotettavat ja standardisoidut sukupuolen mukaan eriytetyt tilastot eri maiden armeijoista.


Keywords: conscription; military service; gendering; equality (values); educational choices; labour market; segregation

Free keywords: Suomi


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2021-20-09 at 16:16