A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Enemmän huolta, vähemmän tukea : yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan odottavilla vanhemmilla korona-aikana (2021)


Kuusiaho, I.-L., Böök, M. L., & Rönkä, A. (2021). Enemmän huolta, vähemmän tukea : yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan odottavilla vanhemmilla korona-aikana. Tutkiva hoitotyö, 19(2), 20-28.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Kuusiaho, Inka-Liisa; Böök, Marja Leena; Rönkä, Anna

Lehti tai sarja: Tutkiva hoitotyö

ISSN: 1459-4846

eISSN: 2489-8775

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 19

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 20-28

Kustantaja: Suomen sairaanhoitajaliitto

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77692


Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata, miten esikoistaan odottavat vanhemmat kokivat koronapandemian vaikuttaneen vanhemmuuteen valmistautumiseen ja erityisesti siihen, miten he yhdessä valmistautuvat ja sitoutuvat tulevaan vanhemmuuteen (ns. yhteisvanhemmuus).

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin huhti-elokuussa 2020 ja toteutettiin etäyhteyksin. Tutkimukseen osallistui 22 esikoistaan odottavaa vanhempaa (11 pariskuntaa). Haastatteluaineisto analysoitiin temaattisella sisallönanalyysilla.

Tulokset: Odottavat vanhemmat kokivat, että koronapandemia vaikutti vanhemmuuteen valmistautumiseen siten, että isien osallistumismahdollisuudet rajoittuivat, yhteiskunnan tuki väheni, rajoitustoimet aiheuttivat sosiaalista eristäytymistä ja stressitekijät lisääntyivät. Yhteisvanhemmuuden kannalta haitallista oli puolisoiden jääminen palvelujen ulkopuolelle ja odottavien parien heikentynyt mahdollisuus saada tukea läheisiltä, vertaisilta ja palveluilta. Sosiaalisen eristäytymisen hyötynä odottavat vanhemmat pitivät lisääntynyttä parisuhdeaikaa ja mahdollisuutta keskittyä vauvan odotukseen.

Päätelmät: Korona-aika teki näkyväksi odottavien vanhempien vahvan toiveen molempien vanhempien osallistumiseen palveluissa. Odottavia vanhempia tulisi tukea niin, että puolison läsnäolo äidin rinnalla mahdollistuisi kaikissa tilanteissa, eivätkä he jäisi yksin tai tiedosta paitsi.


YSO-asiasanat: pandemiat; perheet; stressi; vanhemmat; vanhemmuus; valmistautuminen; raskaus; sosiaalinen eristäytyminen; elämänmuutokset; sosiaalinen tuki; henkinen hyvinvointi; äitiysneuvolat; siirtymävaihe

Vapaat asiasanat: yhteisvanhemmuus


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


Liittyvät tutkimusaineistot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2022-20-09 klo 13:39