A1 Journal article (refereed)
Enemmän huolta, vähemmän tukea : yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan odottavilla vanhemmilla korona-aikana (2021)


Kuusiaho, I.-L., Böök, M. L., & Rönkä, A. (2021). Enemmän huolta, vähemmän tukea : yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan odottavilla vanhemmilla korona-aikana. Tutkiva hoitotyö, 19(2), 20-28.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKuusiaho, Inka-Liisa; Böök, Marja Leena; Rönkä, Anna

Journal or seriesTutkiva hoitotyö

ISSN1459-4846

eISSN2489-8775

Publication year2021

Volume19

Issue number2

Pages range20-28

PublisherSuomen sairaanhoitajaliitto

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Publication open accessNot open

Publication channel open access

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77692


Abstract

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata, miten esikoistaan odottavat vanhemmat kokivat koronapandemian vaikuttaneen vanhemmuuteen valmistautumiseen ja erityisesti siihen, miten he yhdessä valmistautuvat ja sitoutuvat tulevaan vanhemmuuteen (ns. yhteisvanhemmuus).

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin huhti-elokuussa 2020 ja toteutettiin etäyhteyksin. Tutkimukseen osallistui 22 esikoistaan odottavaa vanhempaa (11 pariskuntaa). Haastatteluaineisto analysoitiin temaattisella sisallönanalyysilla.

Tulokset: Odottavat vanhemmat kokivat, että koronapandemia vaikutti vanhemmuuteen valmistautumiseen siten, että isien osallistumismahdollisuudet rajoittuivat, yhteiskunnan tuki väheni, rajoitustoimet aiheuttivat sosiaalista eristäytymistä ja stressitekijät lisääntyivät. Yhteisvanhemmuuden kannalta haitallista oli puolisoiden jääminen palvelujen ulkopuolelle ja odottavien parien heikentynyt mahdollisuus saada tukea läheisiltä, vertaisilta ja palveluilta. Sosiaalisen eristäytymisen hyötynä odottavat vanhemmat pitivät lisääntynyttä parisuhdeaikaa ja mahdollisuutta keskittyä vauvan odotukseen.

Päätelmät: Korona-aika teki näkyväksi odottavien vanhempien vahvan toiveen molempien vanhempien osallistumiseen palveluissa. Odottavia vanhempia tulisi tukea niin, että puolison läsnäolo äidin rinnalla mahdollistuisi kaikissa tilanteissa, eivätkä he jäisi yksin tai tiedosta paitsi.


Keywordspandemicsfamiliesstress (biological phenomena)parentsparenthoodbecoming preparedpregnancysocial isolationlife changessocial supportmental well-beingprenatal clinicstransitional phases

Free keywordsyhteisvanhemmuus


Contributing organizations


Related projects


Related research datasets


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating1


Last updated on 2024-22-04 at 17:15